Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Saksdokumenter fra Forbundsstyret

saksDokumenter fra møter i forbundsstyret

Her kan du finne innkalling, saksliste, saksdokumenter og protokoll fra møter i forbundsstyret i Norges KFUK- KFUM.

Saksdokumentene blir lagt ut i etterkant av møtet. Alle protokoller og blir lagt ut etter at de er e-post-godkjent av forbundsstyret, og vil derfor bli publisert to uker etter møtet.

Saksdokumenter som inneholder sensitive informasjon eller taushetsbelagte opplysninger, legges ikke ut. Dette kan også gjelde saker hvor det ikke skal gjøres endelig vedtak, og hvor dokumentene av den grunn ofte vil være mangelfulle. Myndighet til å avgjøre tvilstilfeller er delegert til generalsekretær. Informasjon om utleggelse av dokumentene fra møtet blir det også orientert om gjennom Ukeinfo.

Saksdokumenter fra tidligere møter kan fås ved henvendelse til generalsekretærens kontor.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter

2016:

Forbundsstyremøte 09.12.16

2017:

Forbundsstyremøte 09.02.17

Telefonmøte forbundsstyret 21.02.17

Forbundsstyremøte 16.03.17

Forbundsstyremøte 13.06.17

Forbundsstyremøte 31.08.17

Forbundsstyremøte 24.10.17

Forbundsstyremøte 08.12.17

2018:

Forbundsstyremøte 9.3.18

Forbundsstyremøte på e-post 3.5.18

Forbundsstyremøte 8.6.18

Forbundsstyremøte 7.9.18

Forbundsstyremøte 30.10.18

Forbundsstyremøte 7.12.18

2019:

Forbundsstyremøte 08.02.19

Forbundsstyremøte 22.03.19

Forbundsstyremøte 02.05.19

Forbundsstyremøte 3.6.19

Forbundsstyremøte 12-13.09.19

Forbundsstyremøte 22.10.19

Forbundsstyremøte 06.12.19

2020:

Forbundsstyremøte 03.02.20

Forbundsstyremøte 20.04.20


Forbundsstyremøte 05.06.20

Forbundsstyremøte 13.-14.09.20

Forbundsstyremøte 27.10.20

Forbundsstyremøte 11.12.20

2021:

Forbundsstyremøte 08.02.21

Forbundstyremøte 19.03.21

ProtokollER

2016:

Protokoll fra møte i forbundsstyret 9.12.2016

Vedtatt budsjett for 2017

2017:

Protokoll fra møte i forbundsstyret 09.02.2017

Protokoll fra telefonmøte i forbundsstyret 21.02.2017

Protokoll fra møte i forbundsstyret 13.06.2017

Protokoll fra FS-møtet 07-08.09.2017

Protokoll fra møte i forbundsstyret 24.10.2017

Protokoll fra møte i forbundsstyret 08.12.2017

2018:

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 9.3.2018

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 8.6.2018

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 7.9.2018

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 30.10.2018

Vedtatt budsjett for landsmøte og demokratikurs 2019_FS 30.10.2018

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 7.12.2018

2019:

Protokoll fra møte i forbundsstyret 8.2.2019

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 22.3.2019

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 3.5.2019

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 3.6.2019

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 13.9.2019

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 22.10.2019

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 06.12.2019

2020:

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 03.02.2020

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 20.04.2020

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 18.05.2020

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 05.06.2020

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 13.-14.09.2020

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 27.10.2020

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 11.12.2020

2021:

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 08.02.2021

Protokoll fra møte i Forbundsstyret 19.03.2021


Filer for nedlasting