Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Forbundsstyret inneværende periode

Det sittende Forbundsstyret ble valgt på Landsmøtet i Oslo i mai 2019. Styreleder, nestleder og alle styremedlemmer og varaer ble valgt for to år, og sitter frem til Landsmøtet i 2021.

I tillegg består Forbundsstyret også av to representanter fra de ansatte, med hver sin personlige vara. Disse er valgt av ansatte og sitter i perioden 2019-2021.

Forbundsstyret