Forbundsstyret inneværende periode

Det sittende Forbundsstyret ble valgt på Landsmøtet i Oslo i mai 2019. Styreleder, nestleder og alle styremedlemmer og varaer ble valgt for to år, og sitter frem til Landsmøtet i 2021.

I tillegg består Forbundsstyret også av to representanter fra de ansatte, med hver sin personlige vara. Disse er valgt av ansatte og sitter i perioden 2019-2021.

Forbundsstyret

Gyrid Anne Mangersnes

Styreleder
Mobil: 47758723
E-post:

Sven Larsen

Nestleder
Mobil: 93629882
E-post:

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik

Styremedlem
Mobil: 41276077
E-post:

Ingrid Elise Sigmundstad

Ansattevalgt styremedlem
Mobil: 92867305
E-post:

Anna Riksaasen

Styremedlem
Mobil: 92821604
E-post:

Solveig Stange-Rasmussen

1. kvinnelige varamedlem
Mobil: 45392641
E-post:

Nina Glomså Søraa

2. kvinnelige varamedlem
Mobil: 93241323
E-post:

Einar Løvø Østerhagen

Styremedlem
Mobil: 99456619
E-post:

Børge Hatch Fure

1. mannlige varamedlem
Mobil: 48895360
E-post:

Simon Næsse

Styremedlem
Mobil: 91393683
E-post:

Eivind August Roos

Styremedlem
Mobil: 46764541
E-post:

Gunn-Berit Gjerde

Styremedlem
Mobil: 41544001
E-post:

Kamilla Rød Slettene

Ansattevalgt varamedlem
Mobil: 94881320
E-post:

Jone Foldøy Grutle

Ansattevalgt varamedlem
Mobil: 92471785
E-post:

Stein Robert Osdal

Ansattevalgt styremedlem
Mobil: 41764312
E-post:

Joachim Vigtel Wallentin

2. mannlige varamedlem
Mobil: 95233506
E-post: