Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

KFUK-KFUM-bevegelsen Norge

Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner Sammen med Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global utgjør vi KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Vi er tre forskjellige organisasjoner, men bruker alle den likesidede trekanten som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid for hele mennesket, med ånd sjel og kropp.

KFUK-KFUM norge

KFUK-KFUM Norge er en kristen barne- og ungdomsorganisasjoner som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25000 deltakere i 400 grupper og virksomheter over hele landet. Vi er en del av verdens største kvinnebevegelse World YWCA og verdens største ungdomsbevegelse World Alliance of YMCAs.  Vi tilbyr barn og ungdom et bredt spekter av fritidsaktiviteter hver uke og arrangerer over 100 leirer, festivaler og nattcuper og flere lederkurs hvert år.

Vårt formål er: å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE

Norges KFUK-KFUM-speidere har 11.000 medlemmer fordelt på 300 grupper over hele landet. De er som oss del av verdensforbundene av YWCA og YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. KFUK-KFUM-speiderne tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom og arrangerer en rekke leirer og kurs hvert år.

KFUK-KFUM-speidernes formål er: å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi

KFUK-KFUM GLOBALKFUK-KFUM Global er en selvstendig utviklings- og solidaritetsorganisasjon eid av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Visjonen til KFUK-KFUM Global er Sammen bygger vi global rettferdighet og fred, og organisasjonen arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. KFUK-KFUM Global inngår partnerskap med YWCA og YMCA-organisasjoner i andre land og støtter prosjekter i deres regi. Prosjektene retter seg i all hovedsak mot barn, ungdom og kvinner, som i mange samfunn er spesielt utsatt for urettferdig behandling.