Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global er en kristen, økumenisk utviklings- og solidaritetsorganisasjon for internasjonalt diakoni eid av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Utgangspunktet er en rettighetsbasert tilnærming.

Visjon: Sammen bygger vi global rettferdighet og fred

Visjonen til KFUK-KFUM Global er Sammen bygger vi global rettferdighet og fred. Vår hovedmålgruppe er ungdom som ønsker å forandre verden. KFUK-KFUM Global legger kristen tro og Jesu nestekjærlighetsprinsipp til grunn for å mobilisere ungdom i en internasjonal, interreligiøs bevegelse som kjemper for å verne om menneskets verdighet og fremme fred basert på global rettferdighet. I rammen av KFUK- og KFUM-bevegelsen nasjonalt og internasjonalt vil KFUK-KFUM Global utfordre og legge til rette for globalt engasjement og bevegelsesbygging som bidrar til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og verdige liv for alle mennesker i verden. Vi tror at når vi løfter sammen i en global bevegelse har vi grenseløse muligheter til å forandre verden.

Norges KFUK-KFUM samarbeider tett med KFUK-KFUM Global om blant annet Stop Poverty-kampanjen og Globalaksjonen .

Oppdrag

KFUK-KFUM Globals oppdrag er å kjempe for global rettferdighet og fred, og bidra til varige og bærekraftige forbedringer i menneskers liv. Utviklings- og solidaritetsorganisasjonen mener at slike endringer best skapes når unge kvinner og menn settes i stand til å forstå, engasjeres til å delta i, og utrustes til å påvirke beslutninger på alle arenaer og på alle nivåer i kirke og samfunn. En viktig del av KFUK-KFUM Globals oppdrag er å legge til rette for at unge mennesker med ulik tro sammen kan påvirke beslutninger fra lokalt til globalt nivå som bidrar til å fremme rettferdig fred og menneskelig verdighet. Organisasjonen skal legge til rette for at mennesker av ulik tro kan dele refleksjoner rundt egen tro (religionsdialog) på en måte som legger grunnlag for felles handlinger for global rettferdighet (diapraksis).

Partnerskap

KFUK-KFUM Global samarbeider tett og i partnerskap med YWCA og YMCA-organisasjoner i andre land og støtter prosjekter i deres regi for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. Prosjektene retter seg i all hovedsak mot barn, ungdom og kvinner, som i mange samfunn er spesielt utsatt mot urettferdig behandling.

tematiske områder

KFUK-KFUM Global jobber for global rettferdighet og fred gjennom å fokusere på følgende fire tematiske områder:

  • Demokratisk borgerskap
  • Miljørettferdighet
  • Økonomisk rettferdighet
  • Rettferdig fred