Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

KFUK-KFUM internasjonalt

Som KFUK-KFUMere er vi del av et unikt globalt fellesskap! Norges KFUK-KFUM er medlem av World YWCA og World YMCA.

World YWCA er verdens største kvinnenettverk og World Alliance of YMCAs er verdens største ungdomsbevegelse. Til sammen når YMCA og YWCA 85 millioner mennesker i 120 land.

Det er organet kalt KFUK-KFUM internasjonalt som forvalter de norske medlemskapene i verdensforbundene av YWCA og YMCA, og her er Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere medlem. Derfor er alle jente- og kvinnemedlemmene i de to norske organisasjonene medlemmer i World YWCA, mens alle medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s. Last ned vedtektene for KFUK-KFUM Internasjonalt nedenfor.

Gjennom medlemskapene er Norges KFUK-KFUM forpliktet på at arbeidet i Norge skjer i tråd med verdensbevegelsenes identitet og formål, tilpasset norsk kontekst. Vår tilhørighet til YWCA og YMCA gir oss en unik mulighet til å møte KFUKere og KFUMere fra hele verden, gjennom festivaler og leirer i utlandet, utvekslingsprogrammer som Communication for Change og gjennom vennskaps- og solidaritetsarbeid på tvers av landegrenser som for eksempel Globalaksjonen.

Filer for nedlasting