Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

YMCA Internasjonalt

World Alliance of YMCAs er verdens største ungdomsbevegelse og når 58 millioner mennesker i 119 land. Denne bevegelsen er Norges KFUK-KFUM en del av!

YMCA - EMPOWERING YOUNG PEOPLE

World Alliance of YMCAs (Young Men’s Christian Association) er den største og en av de eldste ungdomsbevegelsene i verden. YMCA jobber for fred og sosial rettferdighet for unge mennesker og deres respektive lokalsamfunn, uavhengig av religion, nasjonalitet, kjønn og kultur.


Den offisielle logoen til World Alliance of YMCAs

YMCAs visjon er Empowering young people. «Empowering» av unge mennesker - eller myndiggjøring som vi kan si på norsk - handler om å sette folk i stand til å bestemme over sitt eget liv,og være aktive medborgere i samfunnet. Det handler om å gi folk kunnskap om deres rettigheter og styrke deres rettigheter, slik at de evner å mobilisere egne krefter for å gjøre noe med livssituasjon og med samfunnet. YMCA er en økumenisk bevegelse, dvs at den rommer mennesker med tilhørighet til ulike kirkesamfunn. YMCA finnes i 119 land og når 58 millioner mennesker årlig.