Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Utvalg

Her er en oversikt over utvalgene våre:


Programutvalget

Her kommer det snart mer informasjon.

Spørsmål eller innspill til Programutvalget?

Ta kontakt med: Maria Saxegaard, leder for Programutvalget


Ledertreningsutvalget

Ledertreningsutvalget arbeider frem mot å skape en tydelig, helhetlig og sammenhengende profil for ledertreningen i organisasjonen vår. Utvalget er satt sammen av frivillige i KFUK-KFUM med bakgrunn fra ulike kretser og har ulike erfaringer. Utvalget jobber tett på organisasjonens programmer for å være med på å skape en ledertrening som viser at KFUK-KFUM-ledere er både dagens og morgendagens ledere, i vår organisasjon, i samfunnet og i verden.


Spørsmål eller innspill til Ledertreningsutvalget?

Ta kontakt med: Sigurd Meisfjord, leder for Ledertreningsutvalget


KFUK-UTVALGET

KFUK-utvalget er et fellesutvalg for Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere som arbeider med å virkeliggjøre World YWCAs mål og strategier i Norge. Utvalget bidrar blant annet til å styrke organisasjonenes kompetanse rundt kjønnsspørsmål, og bistår organisasjonenes ledelser i programutvikling, ledertrening og beslutningspåvirkning. De tar også initiativ til tiltak og arrangementer for kvinner i organisasjonene og formidler impulser fra vårt internasjonale nettverk tilbake til Norge.

Spørsmål eller innspill til KFUK-utvalget? 

Ta kontakt: kfuk-utvalget@kfuk-kfum.no

Mandat KFUK-utvalget.pdf


Filer for nedlasting