Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Grafisk profil

Norges KFUK-KFUMs grafiske profil er beskrevet i vår designmanual, og skal skape et helhetllig visuelt utrykk for organisasjonen. Nedenfor finner du designmanualen til nedlastning.

En designmanual er et sett fast definerte regler for bruk av organisasjonens logo og de farger, skrifttyper, og eventuelle andre visuelle elementer den skal opptre sammen med. Designmanualen skal være et arbeidsredskap som skal brukes av alle ledd i Norges KFUK-KFUM i all ekstern og intern kommunikasjon for å skape en tydelig og lett gjenkjennelig identitet overfor dem som er i kontakt med oss.  

Benytt gjerne vårt Creative Cloud bibliotek der farger, logoer og ikoner ligger inne og kan hjelpe deg i gang!

Logoer

Logoen vår er kjernen i vår grafiske profil, og derfor er det så viktig at vi behandler den med respekt. Dette innebærer at vi bruker den i henhold til retningslinjer om bakgrunnsfarge, proposjoner og luft rundt trekant og typografi. For å sikre at fargene gjengis konsistent og riktig på ulike flater (digitale flater som websider og Facebook OG trykksaker og profilartikler som Tskjorter og gensere) er det viktig å velge rett fil til rett bruk (Se filnavn).  Dere finner logoer til bruk på digitale flater, trykksaker og profilartikler til nedlastning her.

Verktøy for å lage lokale logoer

Vi har et enkelt og morsomt verktøy til å lage en egen logo som bygger på Forbundstrekanten og viser gruppas tilhørighet til KFUK-KFUM. Verktøyet legger også tilrette for at dere kan kan gi det grafiske uttrykket en lokal identitet.  Flere grupper har allerede utviklet sine lokale varianter. Bruk gjerne verktøyet til å leke med fargene og mulighetene. Organisasjonens egen grafiker, hjelper dere gjerne med ferdigstillelse. Kom i gang ved å trykke her.  

Obs. Verktøyet fungerer best med PC og Google Chrome. 

VERKTØY FOR Å LAGE PLAKATER OG BROSJYRER 

Alle frivillige og ansatte kan få tilgang til et nettbasert plakat- og brosjyreverktøy kalt Lucid Press. Spør den ansatte i kretsen om tilgang til kretsens bruker. Der finner du helt sikkert en mal som passer ditt formål. Hvis ikke så kontakter du grafiker som hjelper deg.

Skrifttype - Typografi

Det viktigste elementet i vår grafiske profil nest etter logoen er skrifttypene. Disse finner du her

Farger

Farger er nok et viktig virkemiddel i vår grafiske profil. Les mer om vår fargepalett her

Grafisk-designmanual.pdf

Filer for nedlasting