Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Logo

Her kan du lese mer om hva logoen vår symboliserer, hvordan den skal brukes og laste den ned i ulike formater.

TrekANTEN:

Vår nye logo består av en likesidet trekant og de åtte bokstavene i vårt merkenavn "KFUK-KFUM". KFUK står for Kristelig Forening Unge Kvinner, og er det norske navnet for YWCA - Young Women's Christian Association, som vi er en del av. KFUM står for Kristelig Forening Unge Menn, og er det norske navnet for YMCA - Young Men's Christian Association, som vi også er en del av. 


Trekanten brukes som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid der vi ønsker å utvikle og ta ansvar for hele mennesket, med "ånd, sjel og kropp". De tre sidene står for menneskets ånd, sjel og kropp. Sidene  er like lange, noe som symboliserer at de er like viktige.

Den røde fargen i trekanten viser vår tilknytning til World alliance of YMCAs, og den blå fargen at vi er en del av World YWCA. Våre søsterorganisasjoner i KFUK-KFUM-bevegelsen Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global bruker også trekanten som symbol.

RIKTIG BRUK AV LOGOEN VÅR:

Logoen kan benyttes på følgende 3 måter:

I full-farge på hvit bakgrunn

Logoen i fullfarge på hvit bakgrunn

I hvitt på farget eller mønstret bakgrunn

Logoen i hvitt på farget/mønstret bakgrunn.
I svart på hvit eller annen lys bakgrunn

Logoen i svart på lysere bakgrunn.

Logoen åpner opp for 2 versjoner mht plassering av merkenavnet KFUK-KFUM i forhold til trekanten:


"KFUK-KFUM" plassert horisontalt til høyre for trekanten


Logoen med "KFUK-KFUM" til høyre for trekant"KFUK-KFUM" plassert vertikalt under trekanten

Logoen med "KFUK-KFUM" under trekant.

LOGO sammen med navn på krets og hovedforening 

Dersom kretser og hovedforeninger har behov for å gjengi kretsens eller hovedforeningsnavnet i det visuelle utrykket, skal dette gjøres som vist under. Disse malene er tilgjengelig via Connect KFUK-KFUM eller HER


Logoverktøy for LOKALE GRUPPER

I KFUK-KFUM har vi sett at mange ønsker en egen logo for sin gruppe. For å ivareta lokal-gruppenes behov for et eget grafisk uttrykk og organisasjonens behov for å skape gjenkjennelse på tvers av KFUK-KFUM-aktiviteter, er vi i ferd med å utvikle et grafisk verk-tøy som gjør det enkelt og morsomt å lage en egen logo. Verktøyet sikrer at lokale logoer bygger på vår felles trekant som knytter gruppa til KFUK-KFUM, samtidig som gruppene kan sette sitt preg på det grafiske uttrykket. Flere har allerede utviklet sine lokale varianter, se bildegalleri nedenfor. Kom i gang via connect.kfuk-kfum.no, enten gjennom styret/voksenleder i gruppa di, eller ved å gå inn på denne lenka: http://connect.kfuk-kfum.no/logo-designer-port 

For grupper med yngre medlemmer anbefales det å ta i bruk logoverktøyet på papir, slik at dere kan arrangere en logokonkurranse/workshop. Innscannede forslag sendes til grafiker

Retningslinjer for logodesign til lokale enheter

  • Man må velge 3 farger (i tillegg til den hvite trekanten)
  • På grunn av teksten som kommer under motivet, er det kun plass til 2 rader under den hvite trekanten
  • For at den hvite trekanten skal kunne sees som en «hel» trekant (også på hvit bakgrunn), kan man ikke ha noen hvite flater langs kantene. Hvit «spiss» inn mot trekanten er greit

Kontakt grafiker Bjørg Helene Andorsen på epost  for assistanse, godkjenning og ferdigstilling av lokal logo. På grunn av pågang, er forventet tid for ferdigstilling 3 uker. 

Eksempler på utarbeidede lokale logoer

Logoer til nedlastning 

Helt nederst i artikkelen kan du laste ned logoen i den versjonen du ønsker og har behov for.  Du finner logoen i 

  • Versjoner med enten fullfarge -  hvit - svart 
  • Versjoner med navn ved siden av trekant og versjoner med navn under trekant
  • Versjoner til bruk på skjerm (som feks webside, facebookside etc) - VELG PNG- eller EPS-format OG versjoner til bruk for trykk (som feks plakater og brosjyrer eller klær) VELG EPS- og TIFF-format) 

OBS! Bruker du logo beregnet for trykk på en webside, vil fargegjengivelsen bli feil. Bruker du logo beregnet for skjerm til en brosjyre du printer ut, så vil også denne fargegjengivelsen bli dårlig.  Så tenk over hvilken fil du bruker hvor.


Relatert innhold