Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

VEILEDER FOR KFUK-KFUM OM Å MELDETIL BARNEVERNSTJENESTEN

Retningslinjene ligger som nedlastbare dokumenter nederst på siden.

Det er sannsynlig at ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM vil få kjennskap til eller mistanke om at barn og unge står i utfordrende situasjoner av ulik art.

Dette kan være vold i hjemmet, seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, mobbing, selvmordstanker eller annet. I slike tilfeller er det viktig å på forhånd ha tenkt gjennom hvordan vi møter disse barna og ungdommene. I den vedlagte filen finner du informasjon om hvilke plikter og råd til hvordan slike problemstillinger kan møtes, men kort oppsummert ser saksgangen ved å melde til barnevernet slik ut: