Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Kirkeoffer

Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 19.000 medlemmer. Vårt oppdrag er å hjelpe unge mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Til dette ber vi om menighetens offer og forbønn.

Norges KFUK-KFUM spiller på lag i trosopplæringen

Sammen med menighetene legger vi til rette for at barn og ungdom skal få mulighet til å reflektere over sitt liv og sin tro i lys av en treenig Gud. Vi jobber for at alle barn og ungdommer skal kunne delta i et trygt, kristent miljø der de kan prøve ut nye sider ved seg selv, oppleve mestring og utvikle hele seg.

Unge ledere

Ledertrening handler om å ta ungdom på alvor, la dem slippe til, gi dem reell innflytelse og ansvar. Norges KFUK-KFUM lar ungdom selv være ledere under overskriften Ungt Ansvar – Voksent Nærvær. Vi arrangerer lederkurs for Tweens,10-13 år, Minilderkurset MILK, for 15-16-åringer, lederkurset Ledere i Vekst (LiV) for 16-19-åringer og flere ettåringsprogrammer for dem fra 18 år og eldre.

For å videreutvikle dette arbeidet trenger vi støtte fra din menighet. En offergave vil være til stor hjelp og inspirasjon og kan settes inn på konto:

3000 17 11500.

Tekst til opplesning:

Offeret i dag går til Norges KFUK-KFUM - en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som vil hjelpe unge mennesker til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse. Gjennom ukentlige aktiviteter, leder-trening, leir og festivaler skaper organisasjonen trygge og åpne fellesskap der alle får mulighet til å utfolde seg og utvikle hele seg med ånd, sjel og kropp. Norges KFUK-KFUM legger til rette for ungt engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Gaven som gis vil være et viktig bidrag i dette arbeidet.