Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Spar i fond

Sparer du i Alfred Berg Humanfond støtter du samtidig Norges KFUK-KFUMs viktige arbeid!

Alfred Berg Humanfond er et aksjefond som ble startet i 1999, og fondet har hatt en bra utvikling for sine andelseiere. Men selvfølgelig er historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning. Generelt gir sparing i aksjefond en høyere avkastning enn banksparing. Men man bør ha et langsiktig perspektiv, gjerne 5 år, da aksjemarkedet kan svinge mye.

SPAr i fondet og støtt Norges KFUK-KFUM

Alfred Berg Humanfond har inngått samarbeid med Norges KFUK-KFUM, som bidrar til at Norges KFUK-KFUM får støtte til sitt viktige arbeid. Med dette menes at du som sparer i fondet gir fra deg 2 % av kapitalen ved slutten av hvert år. For hver 100-lapp, gir du 2 kroner til Norges KFUK-KFUM. Dette er penger som kommer godt med til alt vårt viktige arbeid. For året 2013 fikk Norges KFUK-KFUM Norge utdelt fra Alfred Berg Humanfond Nok 41.219,-. Totalt har organisasjonen fått utdelt Nok 624.133,-.

Etisk fond

Alfred Berg Humanfond er også et etisk fond. Med dette menes at fondet tar samfunnsmessige hensyn ved investeringene uten å gi avkall på det overordnede målet om høy avkastning. Dette innebærer at det ikke vil bli investert i bransjer som baserer seg på tobakk, alkohol, pornografi og våpen. I tillegg skal det ikke investeres i bedrifter som bryter med FNs konvensjoner om bl.a. menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsforhold, korrupsjon, diskriminering eller bryter internasjonale avtaler på miljøområdet. Det er enkelt å spare i Alfred Berg Humanfond. Du kan tegne direkte via fondets nettside Du kan ta kontakt på telefon 22 00 51 90 eller ved personlig oppmøte.

For mer informasjon, se Alfred Berg Humanfond sine nettsider