De er også alle hjarteleg velkomne til middag kl.12.30 for kr.260,-. (Hugs påmelding!) Årsmøtet går av stabelen 14.00 , og vi avsluttar med kollekt til krinsen. Vel møtt!

SAKSLISTE: 

1.0 Konstituering 

1.1 Val av dirigent 

1.2 Opprop av røysteføre utsendingar 

1.3 Val av referentar

 1.4 Val av teljekorps 

1.5 Val av protokollunderskrivarar 

1.6 Godkjenning av innkalling 

1.7 Godkjenning av dagsorden

 2.0 Årsmelding 2018 

3.0 Rekneskap 2018

 4.0 Budsjett 2019 - Til orientering

 5.0 Orientering frå Ungdomstinget 

6.0 Lovane for Sogn og Fjordane KFUK-KFUM Sjå vedlagt forslag til endringar i lovane. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtek endringane i lova til KFUK-KFUM Sogn og Fjordane, framlagt av krinsstyret. 

7.0 Orientering frå Nesholmen 

8.0 Orientering frå L/L Sunnfjord Ungdomsheim 

9.0 Val 

10.0 Fastsette dato for årsmøte 2020 

11.0 Orientering om saker til Landsmøtetikkeltekst


Årsmøtet 10. mars 2019 Innkalling.pdf