Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Kontakt oss

Kontakt medlems- og giverservice

Kontakt en av våre ansatte på Forbundskontoret

Kontakt en av våre ansatte i krets eller hovedforening

Generalsekretærens vakttelefon: 952 72 792

Vakttelefonen er KFUK-KFUMs beredskapstelefon og benyttes i situasjoner som krever akutt oppmerksomhet eller inngripen fra generalsekretær. Det er ikke mulig å sende SMS til vakttelefonen. Ved alvorlige hendelser, oppfordrer vi deg til umiddelbart å varsle din leder eller ta direkte kontakt med generalsekretærens vakttelefon, tlf. 952 72 792. 

Besøk oss

Grubbegata 4, 0179 Oslo

Post:

KFUK-KFUM Norge v/medlems- og giverservice
Postboks 6814 St.Olavs plass
0130 Oslo

org.nr

957914330