Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Månedsinfo


Her finner du sakene fra de utsende månedsinfo. Informasjonen sendes til enhetsledere,  og styreledere og ansatte i krets/hovedforening

Månedsinfo

09.11.2020
04.09.2020