Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

YWCA Internasjonalt

WORLD YWCA – WOMEN LEADING CHANGE

World Young Women’s Christian Association (World YWCA) er verdens største kvinnebevegelse som jobber for å utvikle kvinnelige ledere over hele verden for å oppnå rettferdighet, fred, god helse, menneskelig verdighet, frihet og et bærekraftig miljø for alle mennesker. 


Med over 130 000 frivillige ledere drives KFUK-bevegelsen i tusenvis av lokalsamfunn over hele verden!

YWCAs fokusområder er:

  • Ungt kvinnelig lederskap
  • Reproduktiv helse og rettigheter/HIV og AIDS
  • Vold mot kvinner
  • Fred, med rettferdighet og sikkerhet

World YWCA er en grasrotdrevet, globalt nettverk forankret i ledelse av kvinner, unge kvinner og jenter. Når #YoungWomenLead forvandler vi verden til det bedre. YWCA har kjempet for kvinners likeverdige deltakelse og fulle rettigheter siden 1855.