Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Verdier

Åpen – Modig – Utviklende – Rettferdig – Trygg er KFUK-KFUMs verdier.  Verdiene forteller hvem vi er og fungerer som rettesnorer for hva vi gjør.

Åpen

Alle som vil, kan delta hos oss uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet 

MODIG

Vi står opp mot urett og kjemper for at barn og ungdom skal bli sett og hørt, lokalt og globalt 

UTVIKLENDE

Vi gir unge mennesker mulighet til å utfolde seg, utvikle sine evner og egenskaper og påvirke framtiden 

RETTFERDIG

Vi mener at Gud har skapt alle mennesker med lik verdi, og vi kjemper for en mer rettferdig verden

TRYGG

Vi skaper trygge fellesskap med ungt ansvar og voksent nærvær