Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Sikkerhet, beredskap, varsling og GDPR

Generalsekretærens vakttelefon: 952 72 792
Vakttelefonen er KFUK-KFUMs beredskapstelefon og benyttes i situasjoner som krever akutt oppmerksomhet eller inngripen fra generalsekretær. Det er ikke mulig å sende SMS til beredskapstelefonen.

Ved varsling av vold, krenkelser og seksuelle overgrep, oppfordrer vi deg til umiddelbart å varsle din leder eller ta direkte kontakt med generalsekretærens vakttelefon, tlf 952 72 792.

Terskelen er lav for å ringe generalsekretærens vakttelefon!

Sikkerhet

I Norges KFUK-KFUM setter vi sikkerheten for våre medlemmer og brukere høyt i vårt daglige arbeid. Det fremste virkemiddelet vi bruker for å bevare tryggheten er ved å ha gode ledere. Alle personer som er 15 år og eldre og som er i et tillitsforhold til våre medlemmer og brukere må levere politiattest. Dette inkluderer alt fra dirigenter i og voksenledere i Ten Sing grupper, til trenere og deres støtteapparat. Personer med et tillitsforhold til våre medlemmer må i tillegg signere en egenerklæring de må følge for å være gode rollemodeller for barn og unge. Les mer om politiattest og egenerklæringer her.

Beredskap

God beredskap er viktig når uhellet er først ute. Det er ikke mulig å helgardere seg mot alle uønskede hendelser. Det er dermed desto viktigere at vi ha planen klar hvis noe skal skje. Som arrangør er det viktig å utarbeide en beredskapsplan som både forebygger kriser og som tydeliggjør oppgaver og arbeidssfordeling i tilfelle en krise oppstår. Slik kan man redusere risikoen for at en ulykke oppstår og redusere omfanget av skade dersom en krise oppstår. Her kan du finne malen vi bruker for kriseberedskap og som skal benyttes ved alle større arrangement.

PERSONVERNÆRKLÆRING (GDPR)

Personvernerklæring Norges KFUK-KFUM, org. nr. 957914330 

Under beskrives vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenester overfor medlemmer, givere, abonnenter og andre vi jobber med. Overordnet ansvarlig for vår behandling av personopplysninger i organisasjonen er Generalsekretær. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til gs@kfuk-kfum.no. 

Les mer om KFUK-KFUMs håndtering av GDPR her: Personopplysninger i KFUK-KFUM

VARSLING

Norges KFUK-KFUM har følgende prosedyrer og retningslinjer for hvordan vi håndterer varslingssaker: