Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Norges KFUK-KFUM-speidere

KFUK-KFUM-speiderne er en selvstendig organisasjon med 11.000 medlemmer fordelt på 300 grupper. KFUK-KFUM-speiderne er del av KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og også de bruker trekanten som symbol for å vise at de driver et kristent arbeid for hele mennesket, med ånd sjel og kropp.

KFUK-KFUM-speiderne er akkurat som oss i Norges KFUK-KFUM del av verdensforbundene av YWCA og YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. Deres logo inneholder også trekanten, som symboliserer at organisasjonens arbeid retter seg mot hele mennesket, med ånd, sjel og kropp.

Mens Norges KFUK-KFUM tilbyr musikkarbeid som Ten Sing og barnekor, klubb- og idrettsaktiviteter, tilbyr KFUK-KFUM-speiderne speiderarbeid for barn og ungdom. KFUK-KFUM-speidernes formål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi

Speidernes formålsparagraf viser at organisasjonen har mye til felles med Norges KFUK-KFUM, og på lokalplan er det ikke sjelden at KFUK-KFUM-speiding og KFUK-KFUM-aktiviteter finner sted under samme tak. Også på nasjonalt plan deler KFUK-KFUK-speiderne og Norges KFUK-KFUM lokaler, men speider-organisasjonen har egne lover, eget demokrati, eget medlemsregister, eget Forbundskontor og egen generalsekretær.