Holmevasshyttastemnet

VELKOMEN til ein dag i vakre omgjevnader! Det vert friluftsgudsteneste v/Heidi Voltersvik Styve med kollekt til Holmevasshytta. Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi og div. kjekke aktivitetar for alle.


Gudstenesta på stemnet

Vi er glade for å melde at Heidi V. Styve som er kateket i Førde Kyrkje, skal ha gudstenesta på Holmevasshyttastemnet i år. Ho er leiar for trusopplæringa og konfirmantane i kyrkjelyden. I tillegg har ho ansvar, skulekor i Holsen/Haukedalen og samarbeidet mellom kyrkja og barnehage/skule.

Program

Kl. 12:00 Gudsteneste v/ Heidi Voltersvik Styve 

Info om Holmevasshytta v/ Erik Torp Nilssen

Aktivitetar: fiske, boccha, ringspel, hjortehorn-lasso, natursti mm.

Ta med

Niste 

Noko til kyrkjekaffi

Klede til vêret