KFUK-KFUMs landsmøte 2021

KFUK-KFUMs landsmøte 2021

Bli med på landsmøte 24.-25.april. Landsmøte er KFUK-KFUMs øverste demokratiske organ. På landsmøte kan derfor du være med på å bestemme viktige veivalg for KFUK-KFUM.

TID OG STED

Tid: Lørdag 24. april – søndag 25. april 2021 
Sted: Digitalt

På grunn av usikkerheten rundt smittesituasjon og myndighetenes retningslinjer, har forbundsstyret vedtatt at landsmøtet skal gjennomføres digitalt. Ved at landsmøtet blir digitalt, håper vi at terskelen for deltakelse vi være lavere - og at flere delegater vil ha mulighet til å delta. 

Landsmøtet har en egen nettside:  https://sites.google.com/kfuk-kfum.no/landsmote/

Her finner du innkalling og saksdokumenter, mulighet for å sende inn endringsforslag og det du trenger av praktisk informasjon.

Påmelding og pris

Påmeldingsfrist: søndag 18. april 2021

Påmeldingsfristen er utvidet til søndag 18. april 2021. Dersom du ønsker å melde deg på landsmøtet etter denne fristen, må du sende mail til gs@kfuk-kfum.no. 

Det er ansvarlig voksenleder eller styreleder som melder på delegater fra sin enhet og utsteder fullmakt til hver delegat. Delegater må ha betalt medlemsavgift for 2021. Det forventes at delegater på landsmøtet deltar på hele møtet da forhandlingene varer helt fra møtestart til møteslutt.

Pris for deltakelse på landsmøtet 2021: 700 kr

Deltakeravgiften er satt av forbundsstyret og vil bidra til å dekke noe av kostnaden ved å arrangere landsmøte, inkl. leie av teknisk utstyr og digitale møte-løsninger og programinnslag utover de formelle forhandlingene.

Det er tradisjonelt enheten som dekker deltakeravgiften for sine representanter på landsmøtet. Dersom enheten ikke har økonomi til å dekke deltakeravgiften oppfordrer vi til å søke om støtte hos KFUK-KFUMs deltakerfond eller lokale menighetsråd, Y’s Mens-klubber og andre voksenenheter lokalt og regionalt.

KONTAKTINFORMASJON

For praktiske spørsmål vedr. landsmøtet, ta kontakt med generalsekretærens kontor på gs@kfuk-kfum.no.

For spørsmål vedr. påmelding eller registrering av fullmakt, ta kontakt med medlemsservice på medlem@kfuk-kfum.no eller tlf. 22 99 15 10.

Velkommen til landsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styringsgruppen for landsmøte 2021