AVLYST! Knøttenatt 2021 på Knattholmen

AVLYST! Knøttenatt 2021 på Knattholmen

Vi har avlyst arrangementet grunnet Korona-situasjonen og gjeldende anbefalinger for smittevern. Vi jobber for å kunne tilby et nytt arrangement for målgruppen til høsten. Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon!