Krinsårsmøte 2020 Møre og Romsdal krins

AVLYST - Krinsårsmøte 2020 Møre og Romsdal krins

Vi ønskjer velkomen til krinsen sitt årsmøte på Sunnmøre Folkehøgskule i Ulsteinvik. Vi håpar at alle einingar i krinsen vil sende sine delegatar.

Set av dagen sundag 29. mars for å treffe andre frå KFUK-KFUM i heile krinsen!

VI OPPFORDRAR ALLE EININGAR TIL Å SENDE MINST EIN DELEGAT TIL ÅRSMØTET!


PÅMELDING: 

Bruk påmeldingsknappen til høgre på denne sida. 

Påmeldingsfrist: 22. mars 

Deltakaravgift: kr 200,- som eininga bør kunne dekke.

PROGRAM: 

11.00 Gudsteneste i Ulstein kyrkje
12.30 Registrering og kaffi/te 
13.00 Opning. Årsmøteforhandlingane tek til 
15.15 Middag 
16.00 Forhandlingane held fram 
18.00 Krinsårsmøtet slutt 

SAKLISTE: 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 02/20 Konstituering av møtet og val av møteleiing
Sak 03/20 Årsmelding 2019
Sak 04/20 Rekneskap 2019
Sak 05/20 Budsjett 2020
Sak 06/20 2-årsmål for krinsen 2020-2022
Sak 07/20 Val
Sak 08/20 Orienteringssaker 

HUGS ÅRSMØTEGÅVA: 

Det er lang tradisjon for at einingar gir ei årsmøtegåve i samband med krinsårsmøtet, uavhengig av om eininga er representert på krinsårsmøtet eller ikkje. Denne gåva går til krinsen sitt arbeid, og kan betalast inn til konto: 4137 10 04082.

Årsmøteinnkalling 2020.pdf

Filer for nedlasting