Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Praktisk informasjon om landsmøte 2019

På denne siden finner du praktisk informasjon i forbildelse med Landsmøte 2019, blant annet informasjon om reiseutjevning, fullmakt, dokumentert fravær, overnatting og transport/parkering.

Tid og sted

Tid: 3.-5. mai 2019 

Sted: Gamle museet, Dronningens gate 4, 0152 Oslo

Landsmøte 2019 avholdes i Oslo sentrum fra fredag 3. mai 2019 til søndag 5. mai 2019. Ankomst og registrering er satt til fredag 3. mai, kl. 12.30 – 13.30. De formelle forhandlingene starter fredag 3. mai kl. 13.30 og vil pågå til søndag 5. mai kl. 16.00. Hovedarena for landsmøtet er Gamle museet (tidligere Astrup Fearnley Museet). Adresse: Dronningens gate 4, 0152 Oslo

Programmet for landsmøtet finner du her: Rammeprogram for landsmøtet 2019

Påmelding

Påmelding til Landsmøte 2019 gjøres via KFUK-KFUMs nettsider:
KFUK-KFUMs landsmøte 2019

Påmeldingsfrist: 15.april 2019 

Det er ansvarlig voksenleder eller styreleder som melder på delegater fra sin enhet og utsteder fullmakt til hver delegat. For å melde på en delegat må du vite følgende:

1. Om delegaten skal delta på KFUK-KFUM demokratikurs
2. Om delegaten ordner egen overnatting eller skal overnatte på Haraldsheim
3. Om delegaten har evt. allergi/diett/andre spesielle behov

PRISER FOR LANDSMØTE 2019 

Forbundsstyret vedtok på sitt møte 30.10.18 følgende priser for Landsmøte 2019: 

Prisalternativ 1 (inkl. deltakeravgift): 1900kr 
Prisalternativ 2 (inkl. deltakeravgift og overnatting på Haraldsheim): 2100kr
Prisalternativ 3: Rabatt for delegater som har deltatt på KFUK-KFUM demokratikurs 2019 (inkl. deltakeravgift og overnatting på Haraldsheim): 1200kr 

 Vi oppfordrer å søke om støtte til å delta på landsmøte og demokratikurset fra lokale menighetsråd, Y’s Mens klubben, K-grupper og andre voksenenheter lokalt og regionalt.

Reiseutjevning

Etter vedtektene skal det praktiseres reiseutjevning til landsmøtet. Ved påmelding legges det derfor til 100 kr til reiseutjevning i prisen. Dette blir brukt til å tilby refusjon til deltakere med spesielt høye reiseutgifter. 

Informasjon om reiseutjevning finner du her: Reiseutjevning til Landsmøte 2019

Antall stemmeberettiget

I §4-2 i våre vedtekter står det angitt hvor mange delegater enheter etc. kan sende. Antall delegater regnes ut fra medlemstallet fra 2018. Kontakt medlemsservice dersom du er usikker på antall stemmeberettigete fra din enhet. Vi minner om våre vedtekters tilråding – og vår tradisjon – om lik representasjon av kvinner og menn, samt at minst en tredjedel av delegatene bør være under 30 år.

Fullmakt

Delegater på landsmøtet i Norges KFUK-KFUM representerer ulike organisasjonsledd som etter Norges KFUK-KFUMs vedtekter har stemmerett på landsmøtet. § 4-2.1 i vedtektene sier hvor mange stemmeberettigede delegater det enkelte organisasjonsleddet har: 

§4-2 LANDSMØTET - SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM
1. Landsmøtet består av:
a. Forbundsstyret med varamedlemmer
b. 2 representanter fra hver region
c. 2 representanter fra hver krets
d. 2 representanter for ledertreningsutvalget/-ene
e. 2 representanter for programutvalget/-ene
f. 2 representanter for KFUK-utvalget
g. 4 representanter valgt av og blant de ansatte
h. Representanter fra enhetene:
 o til og med 50 medlemmer: 2 representanter
 o over 50 medlemmer: 4 representanter 

Dette krever at alle delegater må få fullmakt til å representere sin enhet / hovedforening / krets / region / utvalg. Hovedforeninger som har direktemedlemmer teller etter §2-1.5 som en egen enhet, og har da representasjonsrett etter §4-2.1 pkt. h. I tillegg kan årsmøtet for en hovedforening kan vedta at enhetens representasjon disponeres av hovedforeningen dersom enheter selv ikke bruker representasjonsretten etter § 4-2.1. 

Fullmakt gis av styreleder. I de enheter som etter §1-6.1 i vedtektene ikke har krav om styre, er det ansvarlig voksenleder som tildeler fullmakt. For utvalgene tildeles fullmakt av utvalgsleder. 

For Landsmøtet 2019 bekreftes fullmakten gjennom Connect: connect.kfuk-kfum.no
Funksjonen for å gi fullmakt finner du ved å gå inn på din enhet og velge "Administrasjon/Årsrapport" i drop-down-menyen. Gå inn på «Medlemmer» og tildel fullmakt. Husk også å slette gamle fullmakter hos medlemmer som ikke skal representere på landsmøtet. Informasjon om hvordan fullmakt bekreftes ligger også på nettsidene. 

Ved spørsmål rundt godkjenning av fullmakt, ta kontakt med medlemsservice på medlem@kfuk-kfum.no eller tlf. 22 99 15 10. 

Påmeldte delegater vil bli kontaktet av Forbundskontoret dersom det er uklarheter ved deres fullmakt.

DOKUMENTERT FRAVÆR

Deltakelse på KFUK-KFUMs landsmøte og KFUK-KFUM demokratikurs skal kvalifisere til dokumentert fravær på skolen. Ta kontakt med generalsekretærens kontor på gs@kfuk-kfum.no dersom du har behov for bekreftelse på din deltakelse. Skriv fullt navn, fødselsdato, hvilken enhet du representerer og om du skal delta på KFUK-KFUM demokratikurs.

For å få bekreftelse må du ha betalt medlemskontingent for 2019, og være påmeldt og ha betalt deltakeravgift for landsmøtet (og evt. KFUK-KFUM demokratikurs).

Overnatting

Landsmøte 2019 tilbyr overnatting på Hi Hostel Oslo Haraldsheim via prisalternativ 2 som inkluderer deltakeravgift og overnatting på Haraldsheim fra fredag til søndag, for kr 2100.

Adresse: Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo

Ved behov for overnatting flere netter, kontakt Haraldsheim direkte.

Se mer om Haraldsheim på deres nettsider: haraldsheim.no

Forslag til andre overnattingsalternativer

Scandic har flere hoteller nær Gamle museet i varierende prisklasser. Både Scandic Oslo City og Scandic Byporten Oslo ligger rett ved Jernbanetorget. I tillegg ligger Scandic Grensen, Scandic Karl Johan og Scandic St. Olavs plass langs trikk 11, 17 og 18, kun noen stopp fra Jernbanetorget. 

Thon Hotel Opera ligger rett ved flytogterminalen på Oslo S. 

Anker Hotel og Anker hostel ligger i Storgata langs trikk 11, 12, 13 og 17, rett ved legevakten. 

Transport og parkering

Gamle Museet ligger i Dronningens gate 4. Det er kort vei til offentlig transport med alle buss- og trikkelinjer i umiddelbar nærhet, ca 5 minutters gange til Oslo S/Jernbanetorget. Nærmeste parkering er i parkeringshus (Bankplassen P-hus) ca. 200 meter fra Gamle museet.

Kollektivtransport mellom Gamle museet (Jernbanetorget) og Haraldsheim:
Buss: 31 mot Tonsenhagen fra Kvadraturen (5 min å gå fra Gamle Museet) til Sinsenkrysset (8 min å gå til Haraldsheim).
Trikk: 12 eller 13  mot Storo-Grefsen stasjon fra Dronningens gate eller Jernbanetorget (begge ca 5 min å gå fra Gamle museet) til Grefsen stasjon (8 min å gå til Haraldsheim).

Eller trikk 17 mot Storo-Grefsen stasjon fra Jernbanetorget (5 min å gå fra Gamle museet) til Sinsenkrysset (8 min å gå til Haraldsheim).

Informasjon om billetter og priser finner du på Ruters hjemmeside: ruter.no/kjop-billett/billetter-og-priser/ 

Filer for nedlasting