Lederkurs for unge voksne 2021

Lederkurs for unge voksne 2021

Velkommen til seks dagers inspirasjon og kompetanseheving! Kurset er for deg som er mellom 18 og 25 år og skal gå inn i en lederrolle. Du får utfordringer, sosialt fellesskap og solid påfyll til egen utvikling som menneske, leder og samarbeidspartner.

Vil du oppleve et unikt fellesskap med store inntrykk og opplevelser? Står du på terskelen mellom ungdom og voksen? Ønsker du et trygt fundament du kan ta sats inn i nye utfordringer fra? Lederkurs for unge voksne er et kurs for deg som skal inn i større lederoppgaver på Ten Sing Norway og KFUK-hjemmet, som stipendiat på folkehøgskole eller som ønsker deg et mangfoldig og solid lederkurs hvor du får utforske og utvikle deg selv og egne ferdigheter og lærer å ta ansvar for andre. Kurset varer en uke i august og holdes på Sunnmøre Folkehøgskule. 

Kursinnhold

Vi tilbyr deg en uke med påfyll, refleksjon, aktivitet og fellesskap. Her vil du få venner og erfaringer for livet! Vi har lang erfaring i å ruste unge ledere til oppdrag i folkehøgskole, Ten Sing og KFUK-KFUMs nasjonale og internasjonale nettverk. Lederkurs for unge voksne inneholder kunnskapsbygging og veiledning om ledelse og relasjoner, identitetsutvikling, personlighet og gruppeprosesser. Gjennom en uke på kurs vil du sammen med gruppen din og i det store fellesskapet få utforsket deg selv og egne evner, samspill med andre og få konkrete verktøy å bruke som leder for ungdomsgrupper.

Lederkurs for unge voksne varer i fem dager og har et tettpakket program som danner et solid fundament til praksis i KFUK-KFUM og til eget liv. Hver dag har sin egen overskrift som kursøkter, aktiviteter og kveldsprogram bygger på og gir ulike perspektiver til. Du får bli kjent med egne forutsetninger og ta del i kunnskap og refleksjon for å gå inn i en lederrolle. Med varierte metoder arbeider vi med emner som verdibasert ledelse, gruppedynamikk, makt og relasjoner, krisehåndtering, psykisk helse, mangfoldsledelse og lokalt og globalt samfunnsengasjement. På kurset blir du kjent med KFUK-KFUMs kristne verdigrunnlag og ideologi og får utforske begreper som menneskesyn og diakoni. Vi har liturgiske samlinger og du får møte ulike trospraksiser. Gjennom uken vil du få mulighet til å delta på seminarer etter dine interesser og vi bruker nærområdets vakre natur med fjell og strender til fellesaktiviteter og fritid. Etter avsluttet kurs får du et kursbevis som dokumenterer hva du har vært med på. Kursbeviset herfra kommer til nytte når du senere skal søke utdannelse eller jobb. 

Påmelding

Påmelding gjøres gjennom din gruppe eller folkehøgskole. 

Pris

4500,- 

Medlemspris 4100,- (Medlemskap 200,-)