Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

LIV-BASIC KURS 2022-2023 for Rogaland og Agder

LIV-BASIC KURS 2022-2023 for Rogaland og Agder

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse.

KFUK-KFUM ROGALAND OG AGDER HAR SLÅTT SEG SAMME FOR Å LAGE LIV BASIC-KURS . 

 Det tror vi kan bli kjempespennende! Vi får reise til nye plasser og treffe ekstra mange nye kjekke framtidige venner. Håper DU har lyst til å bli med og utvikle deg som medmenneske, leder og kristen gjennom dette varierte kurset. Her vil ingen helger bli like! 

 HVA FÅR DU?

  •  Fire fantastiske helger med læring, inkl alt av mat og reise til dit vi skal være. 
  • Påfyll og vennskap 
  • Innføring i sentrale ledertemaer 
  • Lederpraksis med spennende utfordringer
  • Personlig veiledning underveis 
  • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere 
  • Kursbevis etter gjennomført LIV Basic 

HER KAN DU SE HVA TIDLIGERE DELTAKERE MENER OM KURSET 

Siden det kan være litt vanskelig å reise rundt å reklamere for LIV-kurset i disse Korona tider, har vi laget en video som dere gjerne må dele rundt. Du finner den her eller på facebook, eller du kan sende en mail til jorunn.skjulestad@kfuk-kfum.no for å få den tilsendt. 

HELG 1: LUDVIK (LEDERUTVIKLING DREVET I VILLMARKEN SOM INTENSIV KURSING) -  9.-11. september 2022

Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet. Sted: Hemmelig 

HELG 2: MAKT, PÅVIRKNING OG ANSVAR 

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre? 

Sted og dato ikke satt enda, men ca nov 2022.

 HELG 3: VÆR DEG SELV - 

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap. 

Sted og dato ikke satt enda, men det blir i begynnelsen av 2023

HELG 4: STÅ OPP FOR ANDRE

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger? 

 Sted: Ynglingen i Stavanger, dato ca april 2023

MENTOR SAMTALER 

Som deltager på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg! 

TEAMPRAKSIS 

Alle deltagere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, en temasamling, en kampanje eller noe helt annet. 

LEDERPRAKSIS 

Det jeg gjør – det lærer jeg! 

Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen. Lederpraksis utgjør 25 timer av kurset og det skal skrives en kontrakt mellom deltakeren og menigheten der deltakeren har praksis. Dette er spesielt viktig, da menighetene ofte går inn med økonomisk støtte for å sende deltakeren på kurset. Mer om dette i neste avsnitt. 

PRIS 

Kurset koster 2500 kr, inkludert transport, mat, overnatting og opplegg alle 4 helgene. Vi ønsker at egenandelen til den enkelte deltaker skal være maks 600 kr. Alle deltakerne må være medlem av KFUK-KFUM. Det koster 100 kr for 2022 og 200 kr for 2023, dersom du ikke allerede er medlem.

HER KAN DU SØKE STØTTE 

Det er viktig for oss at økonomi ikke er en hindring for at folk kan være med på LIV kurs, derfor ønsker vi at den enkelte deltaker maks skal betale kr 600 selv, pluss medlemskontingent i KFUK-KFUM. Deltakeren kan søkes støtte i sin lokale enhet eller menighet, der vedkommende skal ha praksisplass. Menigheten vil da få igjen unge engasjerte hjelpeledere for sin økonomiske støtte. Det vil også være mulig å søke om praksis i kretsstyret. Da vil kretsen gi økonomisk støtte til kurset. Videre kan man søke om støtte via KFUK-KFUM sitt deltakerfond

Ta kontakt med kretsen dersom du trenger hjelp med å søke støtte. Send en mail til: ida.vik@kfuk-kfum.no eller jorunn.skjulestad@kfuk-kfum.no 

PÅMELDINGingsfrist 30.06.2022

Påmelding gjør du via leder i menigheten eller enheten din, eller send en mail til: ida.vik@kfuk-kfum.no eller jorunn.skjulestad@kfuk-kfum.no på mail til  Husk å oppgi dersom du har noe diett eller andre ting vi bør vite om. Vi vil legge til rette for at kurset kan gjennomføres for alle, uansett utfordringer.

VEIEN VIDERE SOM LEDER 

En leder blir aldri ferdig utviklet. Den gode nyheten for deg er at LIV Basic gjør at du er kvalifisert til å delta på en rekke knallgode lederkurs i KFUK-KFUM. Etter fullført kurs kan neste steg for eksempel være: 

 • LIV Identitet og Tro 

 • LIV Global, med tur til en av våre partnere i Afrika eller Asia

har du spørsmål?

Dersom dato for alle helgene er avgjørende for om du melder deg på, eller du har andre spørsmål til opplegget kan du ta kontakt med: 

ida.vik@kfuk-kfum.no i Rogaland krets,  eller jorunn.skjulestad@kfuk-kfum.no i Agder krets.

HÅPER VI TREFFER DEG PÅ LIV-KURS!

Noen høydepunkt fra tidligere LIV-kurs