Regionårsmøte 2020 KFUK-KFUM Oslo og Akershus

Regionårsmøte 2020 KFUK-KFUM Oslo og Akershus

Velkommen til regionårsmøte 2020 for KFUK-KFUM Oslo og Akershus!

Regionårsmøtet blir gjennomført Digitalt!

På grunn av korona-pandemien vil årsmøtet bli gjennomført digitalt. Vi jobber nå med å få på plass alle løsningene vi trenger for avstemming, innspill, taleliste osv. Det er mulig vi blir noe forsinket med utsending av alle sakspapirer, men alt skal være på plass før helgen og dere vil motta dette og mer info om hvordan man deltar på møtet på e-post.

På regionmøtet skal vi velge representanter til nytt regionråd, samt diskutere programarbeid og strategiske satsinger. Dette er en gyllen anledning til å spille inn behovene til din enhet og påvirke arbeidet i regionen. Alle er hjertelig velkomne!

Møtet vil finne sted 24. mars kl.17.30 – 19.00 foran din skjerm! 

sammensetning

- Regionrådet

- Representanter fra enhetene med:

  • Under 50 medlemmer: 2 representanter
  • Fra 50 opptil 100 medlemmer: 4 representanter
  • Fra 100 opptil 150 medlemmer: 6 representanter
  • Fra 150 og flere: 8 representanter
For enheter for barn skal den ene representanten være ansvarlig voksenleder. Hovedforeninger med direktemedlemmer, teller på lik linje med en enhet. Enheter som ikke ønsker å benytte seg av sin representasjonsrett, kan la hovedforeningen enheten er knyttet inn under, representere enheten på regionmøte.

- Ansatte med tale- og forslagsrett

- Inviterte gjester kan innvilges tale- og forslagsrett

Husk å opprette fullmakt til enhetens representanter. Lurer du på hvordan se her:


Meld deg på nå!