Sommerklubben på Kalvøya 2021

Sommerklubben på Kalvøya 2021

Sommerklubben er et aktivitetstilbud på dagtid for barn som dette semesteret går i 4.-7. klasse. Dagene fylles med ulike aktiviteter som bading, rebus, formingsaktivitet, lek, padling, ballspill og kortspill. Sommerklubben har åpent på 9.00-15.00 hverdager i uke 25, 26, 31 og 32.

KONTAKTINFORMASJON 

Har du spørsmål, ikke nøl med å sende en e-post til sommerklubben@kfuk-kfum.no 

 

Aktiviteter 

Mange av aktivitetene på Sommerklubben vil i år foregå i grupper. Det vil være masse spennende aktiviteter på og rundt Kalvøya, både på land og i vannet. Foreløpig planlegger vi for å ha faste grupper på ti barn og en leder. Dette vil vi tilpasse de gjeldene smittevernsreglene når det nærmer seg, men vi hadde gode erfaringer med en slik organisering i 2020. Det blir aktiviteter som rebusløyper, smittevennlige leker og turer i nærområdet, i tillegg blir det masse tid til bading, soling, kioskbesøk. 


Pris, påmelding og betaling

For å kunne tilfredsstille myndighetenes retningslinjer om grupper og oversikt over deltakere må barna meldes på hele uker. Barna må meldes på senest en uke før, men vi har kun 40 plasser per uke. De ukene som blir fulle vil det opprettes ventelister om noen melder avbud. Ved avmelding nærmere enn to uker må hele deltakeravgiften betales. 


Pris

1 uke: 1200 kr (mandag - fredag)

Uke 32 er nå full, det er mulig å sette seg på venteliste eller melde på en av de andre ukene.

Deltakerfond

Kostnader skal ikke være til hinder for deltakelse på KFUK-KFUMs arrangementer, derfor er det mulig å søke Deltakerfond for å få dekke hele eller deler av deltakeravgiften til Sommerklubben. Les mer og søk her.


Påmelding

Påmelding åpner 1. mars og skjer i KFUK-KFUMs medlemssystem Connect. Trykk på den blå påmeldingsknappen til høyre på denne siden. 
En grundig beskrivelse av de ulike stegene finner du her: Beskrivelse påmelding Sommerklubben Connect.pdf

I år vil påmeldingsskjemaet også inneholde et felt der du fyller ut hvem ditt barn ønsker å være på gruppe med. Dette gjør vi for å sikre at gruppene vi deler i skal fungere godt og at de som kjenner noen på Sommerklubben skal få komme på samme gruppe. Det er også viktig at det opplyses om spesielle tilretteleggingsbehov og at vi har korrekt kontaktinfo til en eller gjerne to foresatte. Kommunikasjon om endringer i program kommer til å skje på sms. 


Hva skjer hvis vi må avlyse pga korona? 

Om arrangementet må avlyses etter nye pålegg fra helsemyndighetene, blir deltakeravgiften refundert.


BETALING 

Giro sendes ut på sms og e-post. Dette må gjøres manuelt og det kan derfor ta noen dager før du får tilsendt giro. Første utsending skjer 5. juni. Melder man seg på etter dette tidspunktet sendes det ut giro jevnlig.


Mat

Det er ikke servering på Sommerklubbe. Det er vannkran med drikkevann på øya, så ta med matpakke og drikkeflaske. Det blir også mulighet for å gå til kiosken i løpet av dagen. 


Smittevern og gjennomføring

Sommerklubben gjennomføres i tråd med gjeldende smitteverntiltak. Vi kommer tilbake til de konkrete tiltakene når sommeren nærmer seg. Alle påmeldte vil motta et skriv om hvilke smittevernstiltak som settes i verk. Det er avgjørende at dette leses, forståes og overholdes av alle. Om vi må avlyse på grunn av pandemien vil alle få refundert deltakeravgiften.


Sikkerhet og tilrettelegging

Alle ledere på Sommerklubben har gyldig livredningskurs. 

I tillegg kreves det at barna må ta en uformell svømmetest første dag på Sommerklubben. Godkjennes testen, får de et svømmesertifikat som er gyldig for alle vannaktiviteter på Sommerklubben. Dersom barnet ikke svømmer godt nok, kreves det bruk av svømmevest i vannet. Alle må til en hver tid ha på redningsvest når de er i båt eller i kajakk. Sommerklubben har redningsvester som barna fritt kan låne. Ved registrering må Sommerklubbens ansatte ha kontaktinformasjon til en foresatt som er tilgjengelig om noe skulle oppstå. 

Vi ønsker at alle som kommer på Sommerklubben skal ha en fin opplevelse og føle seg sett og ivaretatt. For å ivareta barna på en god måte ønsker vi i forkant å få tilstrekkelig informasjon om tilretteleggingsbehov og områder barnet kan oppleve sårbarhet og trenger ekstra oppfølging. Gi oss heller litt for mye enn for lite informasjon! Skriv dette i påmeldingen, du kan gjerne skrive at du ønsker en samtale med hovedleder.

Det vil være tydelig retningslinjer knyttet til smittevern, disse må både foresatte og deltakere kjenne til og følge. 


Ta med

Tøy etter forholdene, husk at det kan bli litt kjølig eller begynne å regne
Gode sko
Lommepenger til kiosken
Badetøy og håndkle
Solkrem
Matpakke og drikkeflaske


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ikke nøl med å sende en e-post til sommerklubben@kfuk-kfum.no .