Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

KFUK-KFUM og personopplysningsloven

KFUK-KFUM Norge behandler personopplysninger for å kunne innfri avtaler vi har med medlemmer, frivillige, givere og andre støttespillere, for å kunne innfri Forbundets rettslige forpliktelser og for å kunne innfri vårt formål. Vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til Personopplysningsloven og gjeldende regler for oppdatering mot det sentrale reservasjonsregister.

KFUK-KFUM Norge offentliggjør i henhold til Personopplysningslovens § 8, som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, hvordan organisasjonen forvalter denne type opplysninger. Forbundet behandler personopplysninger for å

  • å kunne innfri avtaler vi har med medlemmer, frivillige, givere og andre støttespillere
  • å kunne innfri organisasjonens rettslige forpliktelser
  • å kunne opprettholde et register over alle våre støttespillere slik at vi kan nå vårt formål.

Personopplysninger vi behandler

KFUK-KFUM Norge oppbevarer våre støttespilleres personalia, det vil si navn, fødselsdato, adresse og i mange tilfeller telefon/mobiltelefonnummer og epostadresse. I tillegg oppbevarer vi informasjon om medlemsskapsavtaler, styreverv og medarbeiderroller, påmelding/deltakelse på våre arrangement , samt informasjon om giveravtaler og økonomiske bidrag som er gitt til oss. Vi behandler ikke sensitive opplysninger i vår database. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Organisasjonen forholder seg til gjeldende regler for oppdatering mot De Sentrale Reservasjonsregister.

Personopplysninger og markedsføring

KFUK-KFUM Norge benytter opplysninger om navn og adresse til markedsføringsformål i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dette gjelder markedsføring av Forbundets egne aktiviteter og produkter. Vi utleverer aldri ditt navn og adresse til andre. Behandlingsansvarlig er Generalsekretæren.

Innsyn

Personer som er registrert i KFUK-KFUM Norge register, kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert på vedkommende. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og undertegnet henvendelse til oss. Dette gjøres for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Kontakt oss for rettelser, endringer og spørsmål

Ønsker du å rette feil i navn og adresse eller andre typer kontaktopplysninger? Vil du endre type eller antall henvendelser eller ønsker du å at din oppføring i vår register skal avsluttes? Kontakt KFUK-KFUM Norge på