Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Årsrapport

Alle grupper i Norges KFUK-KFUM må hvert år levere årsrapport på fjoråret. Men fortvil ikke! Det er ikke noen lang utredning og detaljert regnskap som kreves. Årsrapporten kan dessuten sammen med Frifondsbekreftelsen gi gruppa verdifulle penger i kassa!

Foto: Christian Svabø

I følge Norges KFUK-KFUMs vedtekter må alle innmeldte grupper i KFUK-KFUM levere årsrapport hvert år. Årsrapport i denne sammenheng er en rapport der gruppa

  • Bekrefter at medlemmene på medlemslista forrige år betalte medlemskontingent
  • Oppgir hvem som satt i styret* 31.12. forrige år og datoen for når det ble valgt
  • Oppgir om gruppa har hatt drama-/teateraktiviteter i året som gikk
  • Kort skriver ned hva gruppa gjør og noen høydepunkter i året som gikk

Årsrapporten som skal leveres inn til Norges KFUK-KFUMs Forbundskontor behøver altså ikke være en årsberetning, som er en mye mer utfyllende gjengivelse av aktiviteten i gruppa eller hovedforeningen eller kretsen det året. Norges KFUK-KFUM ber alle våre grupper levere årsrapport på fjoråret andre uke i februar. Årsrapporten leverer dere via Connect KFUK-KFUM , se lenken "Admin/Årsrapport". Har gruppa et styre, er det den valgte styrelederen som leverer årsrapporten. Har ikke gruppa styre, er det den ansvarlige voksenlederen som leverer.

Se gruppas, hovedforeningens eller kretsens vedtekter om det skal legges frem årsberetning på årsmøtet.

ÅRSRAPPORT FORUTSETNING FOR FRIFOND

Alle grupper må levere årsrapport for å kunne motta Frifond.

*Grupper kan levere årsrapport med og uten styre, men alle grupper med 3 eller flere medlemmer på 15 år eller eldre på medlemslista må levere årsrapport med eget styre valgt av og blant medlemmene for å kunne motta Frifond for registrerte betalende medlemmer i alderen 0-26 år.

Spørsmål? Kontakt medlemsservice på 22 99 15 10, eller medlem@kfuk-kfum.no