Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Startstøtte og andre fordeler

Startstøtte og andre fordeler

Alle grupper som melder seg inn i KFUK-KFUM kan få 8000 kr i oppstartstøtte, Frifondstøtte hvert år og flere andre medlemsfordeler.

8000 kr i oppstartstøtte

Grupper som melder seg inn i Norges KFUK-KFUM får 8000 kroner i oppstartstøtte så fort de har 6 registrerte medlemmer i alderen 0-26 år på medlemslista, som har betalt sin medlemskontingent. OBS! Har gruppa tre eller flere medlemmer på 15 år eller eldre må gruppa velge et styre av og blant medlemmene for å kunne motta startstøtte.

OBS! UNNTAK for konfirmantgrupper meldt inn høsten 2017 og senere. LES MER

Andre MEDLEMSfordeler

Foruten oppstartstøtten får alle innmeldte grupper

  • Mulighet for Frifond hvert år
  • Andakter, leker og tips til aktiviteter på nett
  • Tilbud om abonnement på Musikkbanken.no og andre musikkpakker
  • Globalaksjonspakke med tips til hvordan du kan gi medlemmene et globalt engasjement
  • Tilbud om å være med på relevante festivaler, leirer og ferdighetskurs
  • SMS-løsning til å kommunisere med medlemmer
  • Oppfølging og hjelp fra våre ansatte

Medlemsfordeler til hvert medlem

Alle medlemmene i gruppa får 15 % rabatt på klær fra Fair and Square sin nettbutikk, rabatt på Aftenposten Junior,  medlemsrabatt på leirer, festivaler og kurs, ulykkesforsikring på alle aktiviteter i KFUK-KFUM og flere andre medlemsfordeler.

Relatert innhold