Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Åpen barnehage

KFUK-KFUM Åpen Barnehage

KFUK-KFUM Åpen Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen omsorgsperson. I Norges KFUK-KFUM er det 8 heleide og 2 tilhørende / menighetseide Åpne barnehager.

KFUK-KFUM Åpen Barnehage er ikke som alle andre barnehager. Denne barnehagen er like mye for de voksne som for barna. Målet er å skape en sosial arena både for små og store. KFUK-KFUM Åpen Barnehage holder åpent 6 eller 16 timer per uke.

Lek – lunsj – læring

Vi fokuserer på integrering, inkludering og tilhørighet gjennom LEK - LUNSJ - LÆRING. Fra konseptdokumentet, som du ser under i sin helhet, finner vi følgende utdrag:

KFUK-KFUM Åpen Barnehage er åpne og trygge fellesskap hvor barn og voksne møtes, utveksler erfaringer, skape vennskap og tilhørighet. Vi ivaretar, i samarbeid og forståelse med hjemmet, barnas behov for lek og læring som grunnlag for allsidig utvikling. 

KFUK-KFUM Åpen Barnehage sitt oppdrag er å bygge åpne og trygge fellesskap, hvor omsorgspersoner styrkes i sine roller og barnas beste er i fokus. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling for å møte barn og familiers behov gjennom å være breddetilbud i barnehagemarkedet, med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Alle som benytter våre Åpne barnehager skal bli sett, hørt og bekreftet slik at de tør å være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Om din Åpne barnehage ønsker å knytte seg til nettverket i KFUK-KFUM – ta kontakt. Vi har utarbeidet en mengde dokument (årsplan, HMS, promotering osv.) som gjør at personalet kan bruke mer tid sammen med barna og ikke på kontoret.

Kontaktperson og virksomhetsleder: jan.frode.sandvik@kfuk-kfum.no

Finn din gruppe

konseptdokument KFUK-KFUM Åpen Barnehage, mars 2018.pdf

konseptdokument KFUK-KFUM Åpen Barnehage, mars 2018.pdf