Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Tween Sing

Tween Sing gir 10-13-åringene muligheten til å utfolde seg kreativt gjennom kor, band, dans, drama, teknikk og andre kreative uttrykksformer. Det legges til rette for et trygt og inkluderende miljø, der deltakerne selv får være med på å bestemme innholdet i arbeidet.

Hva er Tween Sing?

Tween Sing knyttes tett opp mot Ten Sing i form og innhold, og bruker flere av de samme elementene. Det tas utgangspunkt i målgruppens interesser, uttrykk, mestringsnivå, kultur og relasjoner og ut fra dette utformes innholdet slik at det oppleves relevant og livsnært. Tween Sing-gruppene bestemmer selv på hvilken måte de ønsker å drive sitt arbeide, alt ettersom hva deltakerne vil og kan. Noen har kor og singback, andre leier inn instruktør og får på plass band, og noen bruker øvelsen til å leke sammen. Det handler om å la tweens være tweens, og la dem få lov til å ta sjansen, prøve noe nytt og få utfolde seg i både lek og kreativitet.

Tween Sing skal være et tilbud som kan ta med seg tweens etter barnekor, før Ten Sing, slik at deres unike plass i livet blir understreket og støttet opp om - akkurat der de er, mellom barn og ungdom. Tween Sing er et sted hvor tweens blir tatt på alvor, og forsøker å møte noen av deres utfordringer i hverdagen, som eget selvbilde, press fra sosiale medier, gruppetilhørighet og lignende.

Arrangementer

Hvert år får alle Tween Sing-gruppene mulighet til å reise på enten lokale eller nasjonale arrangementer. I løpet av en helg eller en dag kan tweens delta på ulike seminarerer og aktiviteter, for å lære mer, få inspirasjon og bli kjent med andre tween-singere.

Se arrangementer i kalenderen HER

Relatert innhold

Ressursmateriell

Her finner du alt vårt ressursmateriell.

Ressursbok: Liturgisk verksted med barn

Konkrete tips til gudstjenestearbeid med barn 8-13 år.

Andakter og tro

Ressursmateriell i kategorien andakter og tro.

Relaterte arrangement