Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Change

Er du klar for et år som utfordrer deg og det du tenker om verden? Brenner du for rettferdighet og for å skape trygge arenaer der unge mennesker kan vokse og utfolde seg? Ønsker du å jobbe side om side med engasjerte unge mennesker i våre søsterorganisasjoner i Tanzania og Sør-Afrika? Da kan kanskje CHANGE være noe for deg!

Hva er change?

Foto: Phillip Torp Nilssen

CHANGE er et utvekslingsprogram i regi av KFUK-KFUM Norge som har som mål å skape trygge rom hvor ungdom kan utvikle seg som hele mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Ikke alle unge mennesker er klar over hvilke rettigheter de har eller har muligheten til å påvirke beslutninger for seg selv eller samfunnet de lever i. Gjennom CHANGE ønsker vi å bidra til å endre på dette. I programmet fokuserer vi på hvordan unge mennesker kan delta og påvirke i sine lokalsamfunn, og hvordan man sammen kan lære av hverandre og styrke hverandres kapasitet til å få ungdom til å føle seg sett, hørt og verdsatt, i kampen for en mer rettferdig verden. Kanskje vil du bli overrasket over hvor mange felles utfordringer vi kan ha, selv om vi kommer fra ulike steder i verden?

KFUk-kfum

KFUK-KFUM Norge er en del av de to verdensomspennende organisasjonene World YWCA og World Alliance of YMCAs. Til sammen er disse to organisasjonene en av verdens største ungdomsbevegelser og World YWCA er verdens største kvinneorganisasjon. Gjennom CHANGE vil du derfor få muligheten til å oppleve hva det vil si å være en del av en global bevegelse som alle jobber sammen om målet med å skape trygge rom for unge mennesker og gi dem muligheten til å ta aktivt del i å forandre samfunnene de lever i. 

Helt konkret får du erfaring med å arbeide med og for unge mennesker hos en av våre partnerorganisasjoner i South Africa YMCA og Ilula YWCA i Tanzania. Her jobbes det med viktige temaer som blant annet fritidstilbud for barn og unge, at flere unge skal fullføre skole, å få slutt på kjønnsbasert vold, og jobbe for likestilling med spesielt fokus på kvinner og jenters rettigheter, samt fokus på økt inkludering og rettigheter for LGBTIQ-personer. 

Foto: Hanne Kervel Fjørtoft


"Noe av det beste med dette året er at jeg fikk muligheten til å bo i et land i sør og se hvor viktig det er at unge mennesker deltar aktivt i samfunnet de lever i. Jeg ville ikke vært dette året foruten!" 

Deltager, 19/20


Utenlandserfaring og praksis i Norge 

Foto: Ingeborg Vale Opdal

Året vil hovedsakelig bestå av et forkurs i Norge i august/september, et uteopphold i Tanzania eller Sør-Afrika på ca. 7 måneder, praksis på KFUK-KFUMs Forandringshus og et avslutningskurs i mai. 

Under uteoppholdet vil du være en del av partnerorganisasjonens aktiviteter og prosjekter, og få førstehåndserfaring med utviklingsarbeid og et unikt innblikk i en lokal grasrotorganisasjon i sør. I Norge vil du få en praksisperiode på et av våre Forandringshus i Oslo, Drammen, Bergen eller Haugesund. I praksisperioden vil du få bidra inn i arbeidet med program og aktiviteter og du får muligheten til å bidra med din kompetanse og dine erfaringer fra uteoppholdet. 

Ledertrening 

Foto: Hanne Kervel Fjørtoft

KFUK- KFUM har lang erfaring med å drive ledertreningsprogram som dette. Vi har store ambisjoner på vegne av våre deltakere, men anerkjenner samtidig at det skal være rom for å prøve, feile og utvikle seg. Dette er et ledertreningsprogram hvor vi søker å gi deltakerne mulighet til å gå passe langt utenfor komfortsonene sine, få plass til å utfolde seg og hvor man får oppfølging underveis både fra lokale koordinatorer og kontaktpersoner i Norge. Du vil bli godt forberedt på vårt lederkurs i forbindelse med oppstart hvor du blant annet vil utforske flere sider ved det å være leder, samt gå gjennom eksempler på konkrete situasjoner og utfordringer du kan komme opp i som leder. Det du lærer på kurset bli et nyttig grunnlag og verktøy for ledertreningen du vil få i praksis når du reiser ut til Tanzania eller Sør-Afrika.

Søknad

Foto: Philip Torp Nilssen

Alle mellom 19-28 år oppfordres til å søke! Det er ikke noe krav om studiekompetanse, men det er en fordel om du har noe erfaring med å bo hjemmefra. Søknadsskjema finner du ved å klikke på denne linken. Her ønsker vi å vite litt mer om deg og hvorfor du ønsker å søke på CHANGE. Vi har løpende opptak og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål?

Er det noe du lurer på, ikke nøl med å kontakte Hanne Kervel Fjørtoft (programkoordinator for internasjonal samhandling) på e-post: hanne.fjortoft@kfuk-kfum.no.


Se mer

NOREC- som finansierer programmet.