Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Støtt Forandringshuset

BIDRA TIL GODE FERIEOPPLEVELSER FOR ALLE

Høsten 2017 fikk 2000 barn og unge delta i gratis aktiviteter på Forandringshuset Grønland, Haugesund og Loddefjord. Vi ønsker å fortsette det viktige arbeidet med å tilby positive og gode ferie- og fritidsopplevelser for alle barn og unge i 2018.

Vil DU også bidra til å spre litt GLEDE?

Innsamlet:
600 kr
Donasjoner:
3


Forandringshuset er et kultur- og aktivitetshus som tilbyr trygge møteplasser med aktiviteter der barn og unge får oppleve fellesskap, utvikle seg og ikke minst ha det gøy! Mange barn og unge har få eller ingen muligheter til å delta i ferie- eller fritidsaktiviteter og kjenner ofte på følelsen av å stå utenfor, spesielt i forbindelse med helger og ferier.

I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin oppvekstrapport for 2017 kan vi lese at nesten 100 000 barn i Norge bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det er 1 av 10 barn. I Norge handler ikke barnefattigdom så mye om sosial nød, men mer om utenforskap og eksklusjon. De fleste har mat på bordet og tak over hodet, men barn og unge fra lavinntektsfamilier deltar i mindre grad enn andre barn i sosiale aktiviteter både i hverdagen og i ferier. Forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektssituasjonen til familien og barns psykososiale helse.

Fritidsarenaen er en viktig møteplass for inkludering og mestring, der alle barn og unge kan være seg selv og utvikle seg som hele mennesker. På Forandringshuset driver vi forebyggende arbeid og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for alle barn og unge på tvers av ulike grupperinger. Aktivitetstilbudet skal være i kontinuerlig forandring for å sikre at det vi gjør er relevant for barn og unge. I ulike lokalsamfunn vil det derfor være ulike aktiviteter som prioriteres for å svare på lokale behov. Vi har Forandringshus i Bergen (Loddefjord), Haugesund og i Oslo (Grønland). 

Barn og unge trenger et sted å være hvor de blir sett, utfordret, lærer nye ting og føler positiv tilhørighet - Forandringshuset er et slikt sted!

En gave fra DEG betyr at vi kan GJØRE MER FOR FLERE!

Vipps #565169 FH Norge