Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Menneskerettighetssøndag i trosopplæringen

Kombiner Ten Sing arbeid med trospplæringstiltak for 16-18-åringer 

Mange menigheter strever med å samle ungdom i alderen 16-18 år til trosopplæringstiltak. KFUK-KFUM og Skøyen menighet har sammen utviklet trosopplæringstiltaket Menneskerettighetssøndag om seksuelle rettigheter for ungdom, som samlet 25 ungdommer til temadag i Skøyen kirke 11. desember 2016. 

Arbeidet med dagen begynte våren 2016. I valget blant ulike menneskerettigheter valgte Skøyen Ten Sing at temaet skulle være seksuelle rettigheter. Hele høsten arbeidet de med dette temaet. Arbeidet resulterte i en konsert med sanger, drama, dans og video, med humor og alvor. Ten Sing deltok på hele menneskerettighetssøndagen, og slik ble de inviterte 16-18-åringene del av en større gruppe i trosopplæringstiltaket. 

Dette kan gjøres én eller flere ganger alle steder hvor man har et Ten Sing kor. Metoden knytter det kontinuerlige arbeidet og det punktuelle trosopplæringstiltaket sammen og skaper en arena både for å vise fram Ten Sing koret for flere ungdommer og for å rekruttere flere ungdommer til Ten Sing koret. Her under finner du ressurser for profilering av tiltaket, for gudstjenesten og seminarer. 

Ved spørsmål, kan du ta kontakt med Jan Christian Kielland, programutvikler for identitet og tro i KFUK-KFUM, på tlf 992 32 136 eller e-post janck@kfuk-kfum.no. 

Utviklingsarbeidet ble støttet av Oslo bispedømme.