Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Lederkurs for unge voksne

Målet for kurset er å inspirere, utruste og gi kunnskap til unge ledere. Kurset vil være spesielt relevant for deg som skal være leder i barne- og ungdomsarbeid, ettåringsprogram eller som stipendiat på folkehøyskole. Opplegget fokuserer på ulike sider ved det å være leder, tar opp konkrete situasjoner man kan komme opp i, og gir deg nyttig kunnskap, gode tips og ideer.

HVEM KOMMER? 

Mellom 70 og 100 ledere vil møtes på Sunnmøre Folkehøgskule for gi og motta påfyll og inspirasjon! Til dette kurset er alle deltakere på stipendiat- og ettåringsprogram gjennom KFUK-KFUMs folkehøyskoler, «Communication for Change», TenSing Norway, KFUK-hjemmet i London spesielt inviterte. Andre frivillige har også anledning til å melde seg på. I tillegg kommer ledere og forelesere fra KFUK-KFUM og andre fagmiljøer. Sist men ikke minst har vi med oss unge ledere som har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid eller som stipendiat ved en folkehøyskole.

PROGRAM

Det meste av undervisningen er felles for hele gruppen, men noe av opplegget vil være delt ut fra hva hvilken lederrolle man skal gå inn i. Noen økter vil være valgfag der deltakerne selv velger ut fra interesse og ønske.  

GOD UNDERVISNING I RELEVANTE TEMA SOM F.EKS. 

 • Lederskap og personlighet
 • Verdibasert ledelse og ung virkelighet 
 • Kjønn, makt og grenser 
 • Sjelesorg, egenomsorg og grenser 
 • Et variert utvalg av seminarer innen både teoretiske og praktiske metoder

ANNET 

 • Programkvelder 
 • Sportslek inne og ute 
 • Gode diskusjoner i store og små grupper 
 • Måltidsfellesskap 
 • Gudstjeneste og kristent fellesskap 
 • Kreativt miljø og nye venner 
 • Ekspedisjon Hareidlandet - teambuilding og oppgåveløysing i vakker og vill vestlandsnatur 

PRIS : 

 • Kr 3.300 for medlemmer i KFUK-KFUM 
 • Kr 3800 for andre.

Meld deg inn i KFUK-KFUM (koster kun 200 kr pr år hvis du er i alderen 16-tom 30 år) 

PÅMELDING: 

Påmelding vll komme senere i 2019.

HVORDAN KOMMER DU DEG TIL sunnmøre FOLKEHØGSKuLE? 

Sunnmøre Folkehøgskule har adresse Varleitevegen 7, 6065 Ulsteinvik

Det er mulig å reise med fly til Volda eller Ålesund, og deltakerne er selv ansvarlig for reise videre til Ulsteinvik. Vi anbefaler Nettbuss fra Oslo som er både billigst og mest miljøvennlige reisemåte, og det vil være ankomst nært folkehøyskolen.

Vi tilbyr også å komme til Sunnmøre kvelden før, slik at man kan starte kursuken etter en god natts søvn.