Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Tweensklubb

Tweensklubb kan romme et mangfold av aktiviteter. Hva man gjør varierer med lokale behov og tilgang på frivillige. Det viktige er å legge til rette for at alle 5.-7.klassingene kan få oppleve mestring, kjenne tilhørighet, utvikle tro og være med på å bestemme i klubben.

Klubb som arbeidsform gir ubegrensede muligheter og det er bare kreativiteten som setter stopper for hva man kan gjøre. Eksempler på aktiviteter kan være alt fra hobbyverksted, matlaging og dataspill, til mer fysiske aktiviteter som dans, bordtennis, leker, konkurranser og friluftsliv. Noen møtes ukentlig, andre en gang i måneden. Noen organiserer klubben slik at aktivitetene skifter fra gang til gang, andre steder er aktivitetene de samme. Flere steder arrangerer man ulike temakvelder, som filmkveld, musikk-kafé, globalkveld, grillfest eller karneval.

Noen ganger kommer andakten først, andre ganger kjører man heller felles kveldsavslutning med andakt, sang, lystenning og bønn til slutt.

Har du lyst til å starte en ny klubb? Hva med en "herje"klubb, en leseklubb, en lekeklubb, en "etter-skole-tid-klubb, eller en pappaklubb eller...du har sikkert en god idè. Les hva vi kan tilby i artiklene nedenfor.

Relatert innhold

Ressursmateriell

Her finner du alt vårt ressursmateriell.

Lek og konkurranser

Ressursmateriell i kategorien lek og konkurranser.

Ressursbok: Liturgisk verksted med barn

Konkrete tips til gudstjenestearbeid med barn 8-13 år.

Andakter og tro

Ressursmateriell i kategorien andakter og tro.

Relaterte arrangement