Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Idrett for ungdom

Idrett er en viktig del av Norges KFUK-KFUM sitt arbeid for ungdom. Norges KFUK-KFUM har både egne idrettslag, med fotball-, håndball-, volleyball- og trialaktiviteter, OG Sporty-grupper, som driver mer allsidig og ikke følger etablerte serier.

Idrettslag

Det finnes flere Trial-klubber innmeldt i KFUK-KFUM. Foto: T. Ihle

Det finnes 16 idrettslag tilknyttet Norges KFUK-KFUM, hvorav de fleste tilbyr aktiviteter også for ungdom. Våre idrettslag driver med fotball (2), håndball (1), volleyball (4), trialkjøring (8) og Tae Kwondo (1). De 16 idrettslagene driver aktivitetene på lik linje med andre idrettslag, men har en bevissthet om at idrett ikke bare handler om å bli best mulig i en aktivitet. Mange er med i KFUK-KFUM-idretten pga.treningen og det sosiale. Idrettslagene er også tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Sporty

SportYgrupper kan tilpasse aktivitetene etter årstidene. Foto: Torstein Ihle

SportY er idrettsgrupper som ikke er offisielle idrettslag. De er derfor ikke med i seriesystemer, men møtes jevnlig for å drive forskjellige idretter for treningens og det sosiales skyld.

SportYgrupper kan møtes jevnlig ute på en idrettsplass eller i en park eller til innendørs trening i en gymsal eller på et foreningshus. Medlemmene kan tilpasse aktivitetene etter årstidene.Poenget er å fokusere på lek og personlig utvikling framfor konkurranser.

Sporty kan være selvstendige medlemsgrupper, eller en aktivitet i Ten Sing eller ungdomsklubben. SportY er lettere å starte opp og drive enn organiserte idrettslag.

Relatert innhold

Ressursmateriell

Her finner du alt vårt ressursmateriell.

Andakter og tro

Ressursmateriell i kategorien andakter og tro.

Relaterte arrangement