Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Voksne

Som voksen i KFUK-KFUM kan du være med på leir eller andre arrangement tilpasset voksne, du kan bli  med i en av våre mange lokale grupper for voksne, eller du kan yte en innsats som frivillig i vårt arbeid -  det være seg i ukentlige aktiviteter for barn og unge, på leirer og festivaler, eller bidra med praktisk arbeid på et av våre mange hovedforeningshus/leirsteder. KFUK-KFUM vil ha med voksne!

BLI MED PÅ LEIR OG ANDRE ARRANGEMENT 

KFUK-KFUM har flere arrangementer for voksne, både for hele familier og for voksne uten barn.  Bli med! I denne omgangen nevner vi 

Sensommertreff på Rødungstøl i Ål i hallingdal

Sensommer treff uke 1 er fra 18. – 24. august

Sensommer treff uke 2 er fra 25. – 31. august

Hver uke har plass til ca 50 deltakere. Påmelding er i perioden 1.mars- 1.mai.

LES MER OM Sensommertreff

Se flere arrangementer for voksne 

Bli med i en gruppe eller hovedforening

Voksenarbeidet i KFUK-KFUM rommer en rekke lokale kristne fellesskap som møtes jevnlig til forskjellige aktiviteter for denne aldersgruppen, slik som VoxSing, Forbundsringer, KFUK-grupper og andre foreninger.     Her møtes voksne i mange aldre til sang og musikk, til spennende foredrag og hyggelig sosialt samvær, til bibelrefleksjon og bønn og andre aktiviteter. Søk etter en gruppe eller hovedforening nær deg via "Finn din gruppe".

Vil du gi videre de positive opplevelsene du har fått i KFUK-KFUM? Bli frivillig!

Bli frivillig i KFUK-KFUM

I tillegg har vi mange engasjerte og idealistiske voksne som står på for barn og unge i KFUK-KFUM, enten som voksenledere i grupper eller på arrangement, gjennom styrearbeid i hovedforening eller krets, eller i komiteer og dugnadsgrupper tilknyttet et av våre mange foreningshus eller leirsteder. Vil du gi videre de positive opplevelsene du har fått gjennom KFUK-KFUM? Har du lyst til å være en positiv kraft for unge mennesker? Vi trenger frivillige til både korte avgrensede oppgaver og til å støtte opp om vårt ukentlige arbeid over tid. Bli frivillig!

Ys Men trofaste støttespillere:

Ys Men støtter opp om barne- og ungdomsarbeid i KFUK-KFUM. Y's Men i Norge består av ca 1.700 medlemmer organisert i 68 klubber. Klubbene har fra 10 til 50 medlemmer. Klubbene har møter 1-2 ganger per måned, med foredrag, mat, andakt, "3 min" (et kort innlegg fra en av klubbens medlemmer om en sak av eget valg) og klubbsaker. I tillegg til møtene gjennomfører klubbene inntektsbringende aktiviteter. Overskuddet av disse aktivitetene går dels til internasjonale prosjekter eller til prosjekter i Norge eller i nærmiljøet. I løpet av ett år yter Ys Men i Norge dugnadstjenester og penger til en samlet verdi av kr 1,5 mill. Les mer om Ys Men.

Relaterte arrangement