Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Idrett for Unge Voksne

Idrett er en del av Norges KFUK-KFUM sitt arbeid for Unge Voksne. Norges KFUK-KFUM har både egne idrettslag, med fotball-, håndball-, volleyball- og trialaktiviteter, OG Sporty-grupper, som driver mer allsidig og ikke følger etablerte serier.

IDRETTSLAG

Det finnes 16 idrettslag tilknyttet Norges KFUK-KFUM. Dette er idrettslag som driver med fotball, håndball, volleyball og trialkjøring, de fleste av dem med tilbud også til Unge Voksne. Disse driver idrettsaktiviteter på lik linje med andre idrettslag, men har en bevissthet om at idrett ikke bare handler om å bli best mulig i en aktivitet. Mange er med i KFUK-KFUM-idretten pga.treningen og det sosiale. Idrettslagene er også tilknyttet Norges Idrettsforbund, de får derfor sin Frifondstøtte derfra, og ikke gjennom Norges KFUK-KFUM

SPORTY

SportY er idrettsgrupper som ikke er offisielle idrettslag. De er derfor ikke med i seriesystemer, men møtes jevnlig for å drive forskjellige idretter for treningens og det sosiales skyld. SportYgrupper kan møtes jevnlig ute på en idrettsplass, eller i en park eller til innendørs trening i en treningshall eller gymsal, eller kanskje også på et foreningshus. Medlemmene kan tilpasse aktivitetene etter årstidene. Poenget er å fokusere på lek og personlig utvikling framfor konkurranser. Sporty kan være selvstendige medlemsgrupper, eller en aktivitet i Unge Voksne-kor eller klubb. SportY er lettere å starte opp og drive enn organiserte idrettslag. Sporty kan få Frifond gjennom Norges KFUK-KFUM.

Relatert innhold

Ressursmateriell

Her finner du alt vårt ressursmateriell.

Andakter og tro

Ressursmateriell i kategorien andakter og tro.

Globalt engasjement

Ressursmateriell i kategorien globalt engasjement.

Relaterte arrangement