Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Move for tweens

MOVE er et dansekonsept som gir 10-13-åringene et inkluderende fellesskap hvor de kan utfolde seg kreativt gjennom dans og koreografi. På Move får tweensa prøve seg på forskjellige dansestiler og selv være med og skape egne dansebevegelser.

MOVE for Tweens er et dansetilbud med lavterskel- og mangfoldsprofil. Fokuset er ikke på prestasjoner – her danser alle sammen, hver på sin måte. Danseøktene gir tweensa mulighet til å prøve mange forskjellige uttrykk og utfordrer dem til å bruke kroppen på nye måter. MOVE gir også medlemmene anledning til å utforske tro, identitet, solidaritet, likheter og forskjeller, slik at de lærer å forholde seg til seg selv og til andre. 

MOVE organiseres på ulikt vis og benytter ulike dansestiler, alt etter hva deltakerne vil og får til sammen med lederne. Felles for de fleste treningene er at de inneholder en oppvarmingsdel, en hoveddanseaktivitet, en økt der man tøyer ut eller roer ned på annen måte, og en stund med tid for personlig refleksjon og avslutning. 

MOVE for tweens kan organiseres som selvstendige medlemsgrupper eller som en aktivitet i Tween Sing, Tweensklubb eller SportY Tweens. 

KFUK-KFUM er i ferd med å utvikle et nytt ressurshefte og instruksjonsvideo med forslag til dansebevegelser, koreografi og øvelsesplan.