Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ressursmateriell og aktivitetstips

Grafiske maler

Her er en oversikt over KFUK-KFUMs ressursmateriell. Du kan bruke filtreringsfunksjonen for å finne det som er aktuelt for deg.

Grafiske maler

Plakater - rekruttér nye medlemmer til gruppa

Gi flere unge mennesker mestringsopplevelser i åpne, trygge fellesskap