Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Foto: Tora Bjørnøy Lalim

Se oppdatert informasjon om Globalaksjonen hos KFUK-KFUM Global

Globalaksjonen er KFUK-KFUMs årlige solidaritetsaksjon der barn, ungdom og voksne samler inn penger til KFUK- og KFUM-prosjekter i andre land som støtter unge menneskers kamp mot fattigdom. 

I 2016/17 fokuserer Globalaksjonen og Stop Poverty på økonomisk rettferdighet og etisk handel. Vi oppfordrer alle våre grupper til å samle inn penger til Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper (se film) - grupper som hjelper unge mennesker å tjene egne penger og setter dem i stand til å stå opp for sine rettigheter. I tillegg utfordrer vi unge mennesker fra 13 år til å signere vårt opprop for en etikklov.

Som en hjelp har vi laget fire samlingstunder for barn og tweens, tre samlinger for ungdom/unge voksne og en for voksne. Samlingene inneholder andakt, handlingsalternativ og forslag til sanger og bønner. Her er også oppskrift på hvordan lage globalaksjonsbøsse, tips til leker, matretter og andre aktiviteter. Få med gruppa di! Se ressursmateriell for barn og tweens eller for ungdom og unge voksne og voksne nederst.

Last ned Globalaksjonsplakatene, print ut og heng opp der dere møtes og rundt omkring,

globalaksjon_plakat_btw.pdf

globalaksjon_plakat_uuv.pdf

Hvorfor bruke tid på Globalaksjonen & stop poverty i gruppA?

1. Vi kan bli generasjonen som stopper fattigdom

Foto: Roland Toth

Høsten 2015 satte FN seg et mål om å utrydde fattigdom innen 2030. Dette var en viktig seier, også for oss i KFUK-KFUM, som siden lanseringen av Stop Poverty-kampanjen i 2011, hadde vært med på å presse verdenslederne til å sette seg dette som mål. Nå gjelder det å kjempe for at 0 fattige i 2030 skal bli virkelighet! For selv om Gud har skapt nok til alle, er det fortsatt 836 millioner mennesker som lever i absolutt fattigdom, og som ikke kan spise seg mette,  ikke har råd til klær, et sted å bo, til skole eller nødvendig helsehjelp. Slik vil ikke Gud ha det, han vil at vi skal gjøre noe med det. Arrangér Globalaksjonen og sett Stop Poverty på agendaen i din gruppe, og innlem medlemmene i Stop Poverty-generasjonen.

2. Virkeliggjør målene i KFUK-KFUMs langtidsstrategi

Foto: Frivillig Sommertreff på Risøya.

I KFUK-KFUM langtidsstrategi er det seks overordnede mål.  Mål nummer fire og mål nummer seks lyder slik: 

«Vi engasjerer unge mennesker i en global bevegelse som skaper rettferdighet og fred»

«Vi  utvikler ansvarsbevisste og kompetente unge ledere og talspersoner i kirke- og samfunnsliv, lokalt og globalt»

Globalaksjonen og Stop Poverty er handlingsalternativer som gjør unge mennesker i stand til å fremme rettferdighet og fred og som gir dem innsikt i hvordan tro og globalt engasjement henger sammen. Arrangér Globalaksjonen og sett Stop Poverty på agendaen i din gruppe, og bli med å virkeliggjøre målene KFUK-KFUM har satt seg.

3. morsomme og meningsfylte opplevelser


Foto: Christian Svabø

Vi opplever på våre arrangementer at barn og ungdommer ikke er så vanskelige å engasjere i kampen for å avskaffe fattigdom. De synes ikke det er greit at over en milliard mennesker lever under ulevelige forhold. De ønsker seg en mer rettferdig verden. De sier at de syns det er både gøy og meningssfylt å stå opp for andre gjennom å løpe Globalløp, stelle i stand Globalmarked, skrive under på opprop for etisk handel.  

Arrangér Globalaksjonen og sett Stop Poverty på agendaen i din gruppe og gi barn og ungdommer morsomme og meningsfylte opplevelser.

Hva går pengene til?  

I 2016/17 samler Globalaksjonen inn penger til Sri Lanka KFUK  slik at de kan starte opp flere spare- og investeringsgrupper, som gir familier større og mer forutsigbare inntekter og setter dem i stand til å stå opp for sine rettigheter.

Pengene som samles inn setter dere inn på kontonummer 3000.17. 16766 og merkes med «Globalaksjonen»


Sri Lanka KFUK starter opp spare- og investeringsgrupper der de lærer fattige hvordan de kan spare små beløp sammen  i en felles kasse og hvordan de kan låne penger av hverandre herfra for å investere i noe som kan gi familien inntekter.

Med lån fra en spare- og investeringsgruppe fikk Reshan (17) mulighet til å investere i bier. Salget av honningen gir familien en god ekstrainntekt! Foto: Sven Larsen.

I  spare- og investeringsgruppene gir KFUK fattige mennesker opplæring i hvordan de kan spare små beløp sammen i en felles kasse og hvordan de kan låne penger av hverandre  herfra for å investere i noe som kan gi familien større og mer forutsigbare inntekter. Det kan være høns som gir egg, geiter som gir melk eller en bikube som gir honning, eller det kan være utstyr til å lage lyspærer eller sko med. Alt dette kan selges og gi inntekter. Faste inntekter er avgjørende for å sikre familien et levebrød og kunne betale for skole og medisiner. Slik hjelper KFUK folk å skape en økonomisk trygg fremtid for seg selv. 

For å være trygge på at pengene er i sikkerhet, må hele gruppa møtes for at pengekassa kan åpnes. Den må åpnes med tre ulike nøkler, som passes på av tre ulike gruppemedlemmer. Alle innskudd og lån føres sirlig opp i både kontobøkene til den enkelte og i regnskapet til gruppa. En del av de innsamlede midlene er øremerket sosiale prosjekter, og gruppa stemmer over hva de skal gi penger til. Det kan være å hjelpe noen med et bryllup, nye skolebøker til den lokale skolen, eller andre gode formål.


Disse unge kvinnene lager lyspærer, og salget gir familiene større inntekter. Utstyret har de kjøpt for penger de lånte hos en spare- og investeringsgruppe startet opp av Sri Lanka KFUK. Foto: Tora Bjørnøy Lalim

Gjennom spare- og investeringsgruppene gir Sri Lanka KFUK også opplæring i menneskerettigheter og hvordan folk kan stå opp for sine rettigheter. Noen steder skoleres kvinner og ungdom til å bli korrupsjonsjegere.  De lærer hvordan de kan gå gjennom offentlige myndigheters budsjetter for å finne ut hvor mye penger som er bevilget til for eksempel en skole slik at de kan sjekke om de lokale myndighetene har brukt pengene til formålet eller om penger har forsvunnet på veien.  Slik settes deltakerne i en spare- og investeringsgruppene i stand til å stoppe misbruk av offentlige midler og slik kan de være med å sikre skoler, sykehus og vannforsyning de pengene som var tenkt. 

Spare- og investeringsgrupper er på denne måten med på å skape økonomisk rettferdighet, som er avgjørende viktig i kampen mot fattigdom.  Globalaksjonen 16/17 støtter dette arbeidet i Sri Lanka, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land. 

Hva koster det?

Her er noen eksempler på hva det koster å starte en spare- og investeringsgruppe

  • Pengeskrin 250 kr
  • Hengelås til pengeboks: 17kr
  • Kontobok: 1 kr 
  • Bok til bokføring: 4 kr 
  • Grunnkurs i spare- og investering for 20-30 deltakere: 275kr

For 550 kroner kan altså Sri Lanka KFUK starte opp en gruppe som kan bidra til å gi 20-30 mennesker et bedre liv! Ditt bidrag teller!

Hvordan samle inn penger

Mo Ten Sing Mosing arrangerte Stop Poverty-konsert, der inntektene gikk til vår kamp mot fattigdom. Foto: Martine Birkeland.

Det er flere måter å samle inn penger til Globalaksjonen og Stop Poverty. Dere kan

  • lage deres egen Globalaksjonsbøsse og samle inn penger på samlingsstunden
  • la hele eller deler av billettinntektene på konserten gå til Globalaksjonen
  • arrangere Globalmarked, der alle tar med en leke, en bok, et plagg eller en ting for salg. 
  • arrangere Globalcafé  i gruppa, eller utenfor butikken eller kirka
  • arrangere Globalløp

Ressursmateriell for barn og tweens

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri og kampen for ...

Samlingsstund: Bildet på mynten og bildet i meg (barn & tweens)

Denne samlingen handler om merket som konger og keisere setter på og ...

Samlingsstund: Vi er Kristi kropp (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om at alle kristne er Kristi kropp, og ...

Samlingsstund: Stop Poverty (barn & tweens)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Hold verden i dine hender

Barna skal lage en jordklode og slik få bedre oversikt over hvordan i ...

Lek: La den vandre - en lek fra Sri Lanka

I denne leken er det om å gjøre å sende videre gjenstander til andre ...

Lek: Gjett hvem - en lek fra Sri Lanka

I denne leken skal man prøve å gjette hvem personer er, uten å bruke ...

Banantrikset

En rask og enkel øvelse som illustrerer hvor urettferdig det fungerer ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Arrangér Globalløp i ditt nærmiljø

Den beste og kanskje morsomste måten å få samlet inn mye penger til ...


Ressursmateriell for ungdom og unge voksne

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri, frigjøring og ...

Samlingsstund: Stop Poverty (ungdom & uv)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Samlingsstund: En lønn å leve av (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om rettferdig og urettferdig lønn, og ...

Arrangér Globalløp i ditt nærmiljø

Den beste og kanskje morsomste måten å få samlet inn mye penger til ...

Handelsspillet

Et spill/en lek som forsøker å viser hvordan verdens handelssystem og ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

ToughRoad - eventspill om verdenshandelen

Interaktivt undervisningsopplegg. Opplev globale utviklings- og tett ...

Ressursmateriell for voksne

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (voksne)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri, frigjøring og ...