Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ressursmateriell og aktivitetstips

Samtaleopplegg

Her er en oversikt over KFUK-KFUMs ressursmateriell. Du kan bruke filtreringsfunksjonen for å finne det som er aktuelt for deg.

Samtaleopplegg

Ressursbok: "Refleks"- samtalegrupper med unge

KFUK-KFUM har tilpasset metoden reflekterende team til bruk i samtalegrupper for unge.

Samtaleopplegg

Samling: Vi inkluderer

En samling som skal hjelpe din (ungdoms)gruppe med å planlegge og gjennomføre konkrete handlinger som bygger et trygt og åpent fellesskap.

Samtaleopplegg

Samling: Jeg inkluderer

En samling der målet er at enkeltpersonene som utgjør fellesskapet skal finne noen konkrete måter å bidra til å bygge et inkluderende miljø.

Samtaleopplegg

Styrekurs

En innføring i styrets oppgaver, hvordan man kan arbeide sammen i et styre, hvordan få medlemmene til å stille til valg og litt om et styres formelle organisering.

Samtaleopplegg

RISK - modige samtaler

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp.

Samtaleopplegg

Samtaleopplegg om identitet (fra RISK)

5 øvelser som tilrettelegger for å reflektere sammen i grupper rundt temaet identitet, herunder forvetninger knyttet til kjønn. Samtaleopplegget er hentet fra «RISK – modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp», som KFUK-KFUM har utviklet i samarbeid med Norges Kristelige Studentforbund. De enkelte øvelsene er spisset mot ungdommer eller unge voksne.