Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ten Sing

Foto: Thomas Nordvik

Ten Sing er for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom kor, dans, drama, band, lyd/lys/bilde, program-skaping, miljø- og styrearbeid får ungdommene utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv. Dette skjer i et trygt og inkluderende miljø, med ungt ansvar og voksent nærvær.

Sjekk ut Tensing.no

HVA ER TEN SING

Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid som kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling. Gjennom ulike aktiviteter som kor, band, dans, drama, teknikk, styrearbeid, video og web får ungdommer mulighet til å utfolde seg kreativt i et kristent miljø. I Ten Sing er det deltakerne selv som er med på å forme innholdet, etter mestringsnivå, interesser og kultur. Ten Sing skal være et sted der alle blir inkludert og får muligheten til å utfordre seg selv på ulike aktiviteter.

Ten Sing-medlemmer får oppleve mye spennende, både i enhet, krets og på nasjonalt nivå. Kretsarrangementer byr på alt fra sang, dans, teknikk seminarer til baking og volleyballtreff. Nasjonalt, får man mulighet til å reise på Spekter, en storslått festival på Kalvøya utafor Oslo om sommeren, der ungdommer fra hele landet møtes til 5 dager med konserter og show,  kreative og sporty aktiviteter, bading , moro og gudstjeneste og kristent fellesskap.Finn arrangementer nær deg eller i hele landet her.

Les mer på Ten Sing sin egen hjemmeside

Vårt notetilbud til Ten Sing: Musikkbanken.no

Alle Ten Sing-grupper har tilbud om å abonnere på Musikkbanken. Musikkbanken er en abonnementsbasert noteordning som er et samarbeid mellom KFUK-KFUM og Cantando Musikkforlag AS. Vi tilbyr kor et bredt utvalg sanger innenfor en rekke sjangre fortløpende gjennom året. Arrangementene er fleksible, og kan tilpasses det enkelte kor sine forutsetninger og ambisjonsnivå. 

Hva får du

 • Fortløpende utgivelser gjennom året 
 • Raskt tilgjengelige korarrangement på nye hits 
 • Tilgang til øvingsfiler/singback for ulike stemmer og instrumenter*
 • YouTube-videoer* 
 • Noter med bandblekker 
 • Oversiktelig nettside med relevant og oppdatert informasjon 
 • Mulighet for å komme med forslag til ønskede sanger 
 • Tilgang til over 200 titler for Ten Sing og Tween Sing 
 • Fri tilgang til å printe ut de noter du trenger fra Ten Sing- eller Tween Sing-katalogen 
 • 25 % på alle Cantando-noter  
 • Et bredt utvalg sanger med tilpassede korarrangementer 
 • Spesialtilbud på titler fra Cantando musikkforlag

*Øvingsfiler, singback og YouTube-videoer vil være tilgjengelig på et utvalg sanger

Gå til musikkbanken.no

Relaterte arrangement