Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Søk Ten Sing Arctic

Ten Sing Arctic er en ny Ten Sing-linje på folkehøyskolen Nord Norge! Ten Sing Arctic er et ettårig lederprogram for deg som brenner for ungdom. Programmet gir deg ledertrening og kjennskap til Ten Sing som metode i ungdomsarbeid. Med Ten Sing Arctic får du reise med den Transibirske jernbanen og oppleve ungdomskultur i Russland, Kina og på Sri Lanka. Du får erfaring med kreativt prosjektarbeid, arrangementsledelse og lokalt ungdomsarbeid, og blir del av et fantastisk fellesskap, der du utvikler deg som menneske og leder.

SØK HER

Ten Sing Arctic begynner med KFUK-KFUM lederkurs på Rønningen Folkehøgskole i Oslo på slutten av sommeren, før gruppen møtes til semesterstart på Folkehøgskolen Nord-Norge på Evenes i Troms i midten av august. Deltakerne blir bedre kjent med hverandre og de andre på skolen.

Reise med den Transsibirske jernbanen 

Ikke lenge etter begynner reisen med den Transsibirske jernbanen. Den tar dere fra Moskva i Russland, gjennom Sibir og hele veien til Beijing i Kina. Underveis får du bli kjent med ungdomskultur i Russland og Kina. 

Flyturen hjem går innom Sri Lanka, der vi besøker Kamam Folk High School, drevet av YMCA/KFUM. Her blir det både faglig utbytte, lederpraksis og late dager på stranda. 

Stoppene og menneskemøtene underveis gir deg innblikk i hva det vil si å være ung i  Russland, Kina og på Sri Lanka. 

Du får et møte med en annen del av YMCA, verdens største ungdomsorganisasjon, og YWCA, verdens største kvinnenettverk, som KFUK-KFUM er en del av. Du lærer, gir av deg selv og får tid til bare å være deg selv.


Flerkulturelt folkehøgskoleliv

Hjemme i Norge får du det beste av det folkehøyskolelivet har å by  på. Fellesskap på skolen, en aktiv fritid med tilgang på gymsal, klatrevegg og treningsrom, og turer i fantastisk nordnorsk natur.

Folkehøgskolen Nord-Norge er, med sin plassering midt i et samisk- norsk område og med sin internasjonale linje som bl.a. tar i mot enslige mindreårige flyktninger, en spennende kulturell smeltedigel.

Lære gjennom å gjøre 

Foto: Christian Svabø

Ten Sing Arctic tar utgangspunkt i Ten Sing som metode for ungdomsarbeid og YMCAs globale ledertrening. Lederprogrammet kombinerer faglig og teoretisk kunnskap med praktisk gjennomføring, erfaring og opplevelse. Du trener dine lederferdigheter gjennom å jobbe praktisk med festivaler, kurs, aktiviteter og Youth Empowerment for ungdom i nord.


Temaer for ledertreningen

  • Ledelse og personlig utvikling
  • Globalt lederskap og aktivt borgerskap
  • Innovasjon og programskapning
  • Prosjekt- og arrangementsledelse
  • Sosialt entreprenørskap og forandringsarbeid
  • Youth empowerment
  • Kultur og kreativitet