Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Bryt Lydmuren

Bryt Lydmuren kortversjon av samtaleopplegg.pdfBRYT LYDMUREN

Bryt lydmuren er et trosopplæringsprosjekt utviklet av Norges KFUK-KFUM med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke. Prosjektets utgangspunkt var to kjensgjerninger: Det var for få trosopplæringsprosjekter knyttet til dimensjonen misjon i trosopplæringsplanen "Gud gir, vi deler". Og: Trosopplæringen i Den norske kirke trenger flere ressurser rettet mot aldersgruppen 16-18 år. Bryt lydmuren svarer på begge disse utfordringene – det er et samtaleopplegg til bruk i trosopplæring med målgruppen ungdommer fra 15-18 år, som handler om å snakke om tro.

MÅL

Vi ønsker ved bruk av tre filmer og tilhørende samtaleopplegg å gi et nytt bidrag til kirkens arbeid for å reise opp unge mennesker til å leve i tro gjennom livet og sette ord på det. Bryt lydmuren er ment å kunne brukes som undervisning på leir, i Ten Sing-grupper, konfirmantundervisning og liknende. Prosjektet er rettet mot ungdommer i alderen 15-18 år, men både eldre og yngre grupper kan få stort utbytte av opplegget. Hva man får ut av Bryt lydmuren vil være forskjellig og kommer an på deltakere, gruppeleder og situasjonene. Dette er et godt opplegg som kan gi meningsfulle samtaler om tro blant ungdom i vår tid.  

HOVEDTEMAER

  • Jeg er kristen
  • Troens konsekvenser
  • Troens spørsmål


OMFANG OG INNHOLD

Bryt lydmuren består av tre økter som kan arrangeres som ett eller tre kurs:

  • Kortversjon av samtaleopplegget - 1,5 timer
  • Langversjon av samtaleopplegget - hver økt er mellom 45-60 min. 
Begge samtaleoppleggene og de tre videoene er publisert.

Det er også publisert i Den norske kirkes ressursbank.