Samfunnsengasjement

Norges KFUK-KFUM ser som sitt oppdrag å legge til rette for at unge mennesker får utfolde og utvikle seg som hele mennesker, med basis i et kristent helhetlig menneskesyn. Vi vil bidra til at unge mennesker kan leve fullverdige liv, og utfordrer til engasjement og handling for en rettferdig verden.

HVORFOR SAMFUNNSENGASJEMENT?

Norges KFUK-KFUM kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker, med ånd, sjel og kropp.

En konkretisering av vårt menneskesyn finner vi i Ubuntu-filosofien: ”Jeg er, fordi du er”. Denne filosofien understreker solidariteten og sammenhengen mellom mennesker. ”Om ett lem lider, lider alle de andre med.” (Kor 12,26). Dette gjennomsyrer vår helhetlige tenkning. Dette betyr at vi ikke selv er frie, før alle mennesker er frie. Det setter kampen mot fattigdom og miljøødeleggelse i et dypere perspektiv. Vi kjemper for frigjøring, også for vår egen.