Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Alle med

Stadig flere barn og unge i Norge vokser opp i familier med lav inntekt. Fattigdom fører til at barn og ungdom blir ekskludert fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan gi en økt opplevelse av ikke å høre til. ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg som leder å inkludere alle barn og unge i din gruppes aktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. 

I KFUK-KFUMs langtidsstrategi står det at vi skal motvirke "sosial eksklusjon ved å tilby inkluderende fellesskap for unge mennesker". ALLEMED er en måte gjøre dette på. 

ALLEMED er et verktøy som brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre i deres gruppe for å få alle med. Denne filmen er en av flere tankevekkende snutter lagt ut på YouTube som kan være med å danne utgangspunkt for diskusjonen.


Flere filmer finner du på ALLEMED.no

ALLEMED er utviklet av KFUK-KFUM i samarbeid med en rekke andre frivillige organisasjoner gjennom Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Les mer, registrér gruppa og få verktøyet gratis tilsendt i posten.

Relatert innhold

KFUK-KFUMs deltakerfond

Mange barn og unge vokser opp i familier med en sårbar økonomi, som å ...

Samling: Vi inkluderer

En samling som skal hjelpe din (ungdoms)gruppe med å planlegge og som ...